Przejdź do treści
Home » Niemcy: Decyzja Federalnego Trybunału Finansowego kluczowa dla Polaków

Niemcy: Decyzja Federalnego Trybunału Finansowego kluczowa dla Polaków

Każdy kto ma dzieci wie, że koszty ich utrzymania pochłaniają sporą część domowego budżetu. Ile dokładnie trudno oszacować, gdyż wysokość wydatków zależy choćby od wieku dziecka oraz możliwości i potrzeb danej rodziny. Jedno jest pewne: świadczenia rodzinne są ważnym i wielce potrzebnym zastrzykiem finansowym dla rodzin. Niemiecki Federalny Trybunał Finansowy wydał orzeczenie, które jest kluczowe dla Polaków, pracujących w Niemczech. Wydaje się, że raz na zawsze rozwiewa ono wątpliwości dotyczące prawa do pobierania niemieckiego świadczenia Kindergeld oraz polskiego 500plus.
Orzeczenie Trybunału i jego konsekwencje
BHW – Federalny Trybunał Finansowy z Monachium orzekł, że niemieckie Kindergeld i polskie 500 plus są świadczeniami tego samego rodzaju. W wydanym postanowieniu trybunał wyjaśnił, że wypłacane w Niemczech świadczenie na dzieci ma być pomniejszone o sumę świadczenia 500 plus, jeżeli takie w Polsce otrzymują.
Pieniądze do zwrotu
Obywatele polscy pracujący w Niemczech, którzy pobierali jednocześnie oba świadczenia muszą być przygotowani na zwrot pieniędzy za okres, kiedy otrzymywali jednocześnie Kindergeld i 500 plus. Każdy obywatel UE, który pracuje w innym kraju wspólnoty powinien znać Kindergeld do danego świadczenia, która jest prosta. Czytaj dalej pod zdjęciem

Polakom, którzy otrzymują niemieckie Kindergeld nie przysługuje 500+, gdyż polskie świadczenie jest niższe od niemieckiego. Inaczej sprawy się mają w przypadku osób pracujących w Niemczech, których dzieci mieszkają w Polsce. Ze względu na zameldowanie przysługuje im w pierwszej kolejności polskie 500+, jednak Niemcy muszą rodzicowi zatrudnionemu w ich kraju wypłacać tzw. dodatek dyferencyjny ze względu na to, że polskie świadczenie jest niższe od niemieckiego.

W 2020 roku Kindergeld w Niemczech wynosi 204 euro na pierwsze i drugie dziecko, 210 euro na trzecie i 235 euro na każde kolejne dziecko. Wiele rodzin może wnioskować też o dodatek do Kindergeld tzw. Kinderzuschlag, który daje dodatkowe 185 euro miesięcznie na każde dziecko. Czytaj: Kinderzuschlag w 2020 roku. Praktyczny poradnik

Źródło: Handelsblatt.com, DW.com, PolskiObserwator.de

Niemcy: Polak przegrał sprawę w niemieckim sądzie. Pobierał jednocześnie 500+ i Kindergeld