Przejdź do treści

Niemcy: Twój pracodawca nie wypłacił Ci wynagrodzenia? Pamiętaj o tym, iż twoje roszczenia mogą szybko się przedawnić!

27/08/2019 15:16

Czy wiesz, że wynagrodzenie w Niemczech z reguły bardzo szybko się przedawnia? Obejrzyj filmik ze Steffenem Möllerem w roli głównej i dowiedz się więcej na ten temat.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Niemczech powinni pamiętać, iż ich roszczenia przeciwko pracodawcy mogą bardzo szybko się przedawnić! Do przedawnienia może dojść już po 3 miesiącach lub w branży budowlanej już nawet po 2 miesiącach! Dlatego też należy działać szybko. Wszystkie informacje na temat przedawnienia muszą zostać zawarte w umowach o pracę lub umowie taryfowej pod nagłówkiem Ausschlussfristen lub Verfallfristen.

Wzór wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia w języku polskim i niemieckim znajdziesz TUTAJ.

Niemiecką wersję wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia w formacie PDF znajdziesz TUTAJ.

Wypełnij i podpisz niemiecką wersję, a następnie wyślij ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres twojego pracodawcy.

Film został przygotowany w ramach projektu “Doradztwo migracyjne 4.0”. Zespół doradczy bierze czynny udział w wyszukiwaniu pytań związanych tematycznie z prawem pracy na różnych stronach internetowych i kanałach w mediach społecznościowych.

Projekt jest finansowany przez Instytucję ds. Równego Traktowania Pracowników z UE i Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji.
AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26