Przejdź do treści

Niemieckie świadectwo pracy

01/10/2021 10:15

Jeśli zakończyłeś pracę w Niemczech i planujesz powrót do Polski, skompletuj wszystkie dokumenty, m.in. świadectwa pracy, które poświadczą okresy zatrudnienia i ubezpieczenia, oraz przetłumacz je na język polski.

Jeśli byłeś legalnie zatrudniony w Niemczech na zasadzie umowy o pracę, umowy na czas określony, umowy o dzieło lub sezonowej, na zakończenie pracy powinieneś otrzymać niemieckie świadectwo pracy (Das Arbeitszeugnis).

Powinno ono zawierać takie informacje, jak czas pracy, zakres obowiązków, przebieg stosunku pracy lub kształcenia.

Warto wiedzieć
Po zakończeniu stosunku pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do żądania wydania świadectwa pracy. Świadectwo takie rozciąga się zasadniczo na okres zatrudnienia i na rodzaj wykonywanej pracy (niem. einfaches Zeugnis), ale można też żądać wydania rozszerzonego świadectwa obejmującego ocenę pod względem wywiązywania się ze zleconych obowiązków i zachowania (niem. qualifiziertes Zeugnis). W praktyce stosuje się zasadniczo jedynie rozszerzone świadectwa pracy. Czytaj dalej poniżej

Płaca minimalna w Niemczech: Stawki obowiązujące w 2021 roku

Świadectwo pracy musi być sformułowane jasno i zrozumiale, by móc też umożliwić pracownikowi ubieganie się o nową pracę.

Jeżeli nie posiadasz powyższych dokumentów, to możesz uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu, po które należy zgłosić się do najbliższego oddzialu Deutsche Rentenversicherung i poprosić o wyciąg z okresami zatrudnienia na terenie Niemiec.
W przypadku składek ubezpieczeniowych z tytułu Krankenversicherung und Pflegeversicherung ( ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne ) należy zgłosić się do kasy chorych, w której byłeś ubezpieczony w Niemczech podczas wykonywania pracy zarobkowej.

Udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych. Oznacza to, że w sytuacji, w której będziesz się ubiegać o świadczenia społeczne lub podejmiesz nową pracę, właściwa instytucja weźmie pod uwagę okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia także w innych krajach. Okresy ubezpieczenia lub zatrudnienia są potwierdzane na unijnym formularzu PD U1 (dawniej E 301).

W celu uzyskania formularza PD U1 potwierdzającego okresy zatrudnienia lub ubezpieczenia w Niemczech złóż odpowiedni wniosek (tzw. Antrag auf Ausstellung eines PD U1) do niemieckiego urzędu pracy (Arbeitsamt).

Więcej informacji o prawie pracy znajdziesz również na stronie internetowej Federacji Niemieckiej Związków Zawodowych Deutscher Gewerkschaftsbund oraz niemieckiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Źródło: Serwis Powroty.gov.pl, aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26