Przejdź do treści

Niemcy: Berlin planuje podwyżkę płacy minimalnej

16/03/2022 13:27

Płaca minimalna w Berlinie: Senat Berlina zainicjował podwyżkę płacy minimalnej. W przyszłości najniższa stawka godzinowa będzie wynosić 13 euro, zamiast obecnych 12,50 euro – informuje RBB24.

Płaca minimalna w Berlinie

Dolna granica płac dotyczy pracowników administracji państwowej oraz firm, które świadczą usługi na rzecz Berlina. Ponadto płaca minimalna obowiązuje przy udzielaniu zamówień publicznych: prywatne firmy, które świadczą usługi lub roboty budowlane na terenie landu muszą wypłacać wynagrodzenie zgodnie ze stawkami ustalonymi przez miejscowe władze.

>>>Niemcy: Dopłata do ogrzewania będzie dwukrotnie wyższa niż wcześniej planowano

Senator ds. społecznych Katja Kipping nazwała planowaną w Berlinie podwyżkę „ważnym krokiem w kierunku dobrej pracy”.  Dodała, że Berlin chce stać się wzorem do naśladowania dla przyszłego rozwoju ogólnej ustawowej płacy minimalnej na szczeblu federalnym.

Płaca minimalna w Niemczech 2022

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy.

Od 1 stycznia 2022 roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro za godzinę, a od 1 lipca 2022 r. wzrośnie do 10,45 euro. Dotyczy to również pracy na tzw. Minijob. Pod koniec lutego br. partie koalicji rządzącej: SPD, Zieloni i FDP uzgodniły podniesienie od 1 października płacy minimalnej do 12 euro za godzinę. 

Należy pamiętać, że w Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych, których stawki są wyższe. Czytaj: Płaca minimalna w Niemczech 2022: Stawki płacy minimalnej i branżowych płac minimalnych w 2022 roku.

RBB24.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26