Przejdź do treści
Home » Płaca minimalna w Niemczech 2022: Czym jest Mindestlohn i ile wynosi

Płaca minimalna w Niemczech 2022: Czym jest Mindestlohn i ile wynosi

płaca minimalna w Niemczech 2022
Photo by Christian Dubovan on Unsplash

Płaca minimalna w Niemczech 2022: Stawki płacy minimalnej i branżowych płac minimalnych w 2022 roku.

Płaca minimalna w Niemczech w 2022 roku

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy.

Od 1 stycznia 2022 roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro za godzinę, a od 1 lipca 2022 r. wzrośnie do 10,45 euro. Dotyczy to również pracy na tzw. Minijob. W umowie koalicyjnej SPD, Zieloni i FDP uzgodniły podniesienie płacy minimalnej do 12 euro za godzinę. Nie jest jeszcze dokładnie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale zgodnie z projektem nowej ustawy, do której dotarł ARD, podwyżka ma zacząć obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Należy pamiętać, że w Niemczech obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych, których stawki są wyższe.

Czytaj także: Praca w Niemczech 2022 – zmiany w prawie, które wpłyną także na życie Polaków w Niemczech

Płaca minimalna w Niemczech – informacje ogólne

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu Mindestlohngesetz z 11. sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348) obowiązuje w Niemczech od 2015 r. i zakłada, iż pracownicy nie mogą otrzymywać niższej płacy, niż ta ustalona przez rząd. Jednocześnie organizacje branżowe mają prawo do ustalania swoich stawek minimalnych, które oczywiście są wyższe. Czytaj dalej poniżej

Branżowe płace minimalne

Branżowe płace minimalne obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w danej branży, również te, które nie są związane układem zbiorowym.

Przykłady branżowych stawek minimalnych

Jak już jednak wyjaśniliśmy w wielu branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej, które zostały ustalone przez związki zawodowe. Przykładowo w branży budowlanej minimalna stawka godzinowa dla pracownika niewykwalifikowanego wynosi we wszystkich regionach 12,85 euro. Istnieją jednak różnice w wynagrodzeniu pracowników  wykwalifikowanych: w zachodnich Niemczech stawka za godzinę pracy wynosi minimum to już 15,70 euro.

Czytaj także: Premia covidowa dla pracowników w Niemczech w 2022 roku

Zarobki w Niemczech – to warto wiedzieć

Zarobki w Niemczech są bardzo zróżnicowane. Nie zależą one tylko od wykształcenia i branży, ale często także od rejonu kraju. Na wschodzie kraju zarobki są niższe, niż na zachodzie Republiki Federalnej Niemiec.

W całym kraju istnieje obowiązek wynagradzania pracowników zgodnie z ustalonymi przez rząd stawkami płacy minimalnej lub zgodnie z branżowymi stawkami płacy minimalnej. Wyjątek stanowi obecnie młodzież poniżej 18 lat,  a także pewne grupy uczniów zawodu oraz zarejestrowani w Niemczech długotrwale bezrobotni.

Odcinek z wypłaty w Niemczech

W Niemczech pracodawca jest zobowiązany do wręczenia pracownikowi tzw. odcinka w wypłaty.  Jest to pisemne pokwitowanie kwoty zarobionego wynagrodzenia oraz poszczególnych rodzajów dokonanych potrąceń.

Płaca minimalna pracowników delegowanych

Płaca minimalna w Niemczech obowiązuje także pracowników delegowanych. Oznacza to, że np. polskie opiekunki zatrudniane przez polskie firmy do pracy w Niemczech oraz polscy pracownicy budowlani musza otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak pracownicy niemieccy. Czytaj dalej poniżej

Nadgodziny, praca w święta, praca w nocy – ile wynoszą dodatki do pensji

Zgodnie z niemieckimi przepisami oprócz płacy minimalnej przysługują dodatki za pracę w nocy, dni świąteczne czy w trudnych warunkach. Dodatki te wynoszą:

  • za pracę w nocy – 20% stawki godzinowej;
  • za pracę w dni świąteczne i niedziele – 75% stawki godzinowej za prace w niedziele i święta wypadające w niedziele. Dodatek do pracy w niedzielę wielkanocną, w święto Zesłania Ducha Świętego, 1 maja, Święta Bożego Narodzenia oraz inne święta, które nie przypadają w niedzielę wynosi 200% stawki godzinowej;
  • za pracę w trudnych warunkach, które są naliczane ryczałtowo, np. za pracę na wysokościach należy się  dodatek w wysokości ok. 1,45-2 euro.

Źródło: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)PolskiObserwator.de