Przejdź do treści

Niemcy: Podwyżka płacy minimalnej do 12 euro w październiku 2022 r.

21/01/2022 18:52

Podwyżka płacy minimalnej do 12 euro w Niemczech prawdopodobnie już od 1 października 2022 roku.

Podwyżka płacy minimalnej

Podwyżka płacy minimalne od października 2022 roku

W umowie koalicyjnej SPD, Zieloni i FDP uzgodniły podniesienie płacy minimalnej w Niemczech do 12 euro za godzinę. Do tej pory nie było wiadomo jednak, kiedy to nastąpi.

Pomimo krytyki ze strony pracodawców, federalny minister pracy Hubertus Heil kilka dni temu dał jasno do zrozumienia, że plan zostanie wprowadzony w życie jeszcze w 2022 roku.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, do której dotarł ARD, wzrost płacy minimalnej w Niemczech do 12 euro będzie miał miejsce od 1 października 2022 roku. Podwyżką zostanie objętych 6,2 mln pracowników.

Zgodnie z projektem ustawy, płaca minimalna w Niemczech ma wzrosnąć z 10,45 euro za godzinę do dokładnie 12 euro 1 października.

Według Federalnego Ministerstwa Pracy około jedna piąta wszystkich pracowników w Niemczech to osoby o niskich zarobkach. Oznacza to, że otrzymują stawkę godzinową, która jest niższa niż dwie trzecie średniej stawki godzinowej.

Na podwyżce skorzystają przede wszystkim kobiety oraz pracownicy wschodnich landów. 

Na podwyżce płacy minimalnej będą mogli skorzystać nie tylko pracownicy. Gdy nowe prawo wejdzie w życie, Federalne Ministerstwo Pracy spodziewa się również wzrostu dochodów w obszarze ustawowych ubezpieczeń społecznych.

Płaca minimalna w Niemczech 2022: Czym jest Mindestlohn i ile wynosi

Zgodnie z projektem ustawy, np. do funduszu emerytalnego, może wpłynąć około 700 mln euro. Jednocześnie ministerstwo oczekuje ulg w budżetach federalnych i lokalnych.

Stowarzyszenia pracodawców sprzeciwiają się

Stowarzyszenia pracodawców sprzeciwia się wdrożeniu nowej ustawy. Podwyżka płac kosztowałaby ich około 1,63 mld euro więcej. W rezultacie oznaczać to będzie wzrost cen towarów i usług.

Płaca minimalna w Niemczech obowiązuje od 2015 r. Jej podwyżki kontrolowane są przez przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Wchodzą oni w skład Komisji ds. Płacy Minimalnej. 

„Sposób, w jaki jest obecnie proponowana przez rząd federalny, jest rażącym naruszeniem autonomii negocjacji zbiorowych” – wyjaśnił Rainer Dulger, przewodniczący Konfederacji Stowarzyszeń Pracodawców Niemieckich (BDA). 

źródło: Tagesschau.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26