Przejdź do treści

Polska-Saksonia: start 2 projektów edukacyjnych

07/08/2017 12:48

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podpisał dwie umowy dla projektów realizowanych w ramach programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

 

Zawierane umowy to kolejne projekty w zakresie edukacji – jednym z tematów programu. Unijne wsparcie dla tych dwóch projektów wyniesie 0,7 mln euro.

-Dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla wnioskodawców projektów, ale przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i ich wychowawców na polsko-niemieckim pograniczu. Nauka języka od najmłodszych lat, możliwość odbycia zagranicznych praktyk oraz rozwijanie przedsiębiorczych postaw – to wszystko ułatwi młodym ludziom start w dorosłe życie – powiedział wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Obydwa projekty wzbogacą ofertę edukacyjną na obszarze wsparcia oraz umożliwią polsko-niemiecką wymianę dobrych praktyk edukacyjnych. Dzięki pierwszemu z nich zostanie opracowana koncepcja modułowego polsko-niemieckiego doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz przeszkolonych łącznie 100 polskich i niemieckich pracowników przedszkoli.

Celem drugiego przedsięwzięcia jest dostosowanie kształcenia zawodowego do realiów transgranicznego rynku pracy. Dla sukcesu tego projektu kluczowe jest zaangażowanie przedsiębiorców i ich współpraca z nauczycielami zawodów. Z zaplanowanych staży w Saksonii skorzysta 120 polskich uczniów, a ich rówieśnicy z Niemiec odbędą szkolenie na Dolnym Śląsku. Beneficjenci zorganizują również giełdy współpracy i warsztaty pomiędzy placówkami edukacyjnymi i przedsiębiorcami. Powstanie także dwujęzyczny portal internetowy informujący o ofertach edukacyjnych.

Źródło: Komunikat Ministerwsta Rozwoju RP

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:22