Przejdź do treści

Centrum Informacji Konsularnej dla Polaków z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji

04/05/2022 19:33

Polski konsulat – infolinia: Centrum Informacji Konsularnej MSZ zapewnia sprawną obsługę telefoniczną Polaków mieszkających w Republice Irlandii, Królestwie Niderlandów, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republice Federalnej Niemiec oraz w Republice Francuskiej.

Polski konsulat – infolinia

Zadaniem Centrum jest udzielanie odpowiedzi na Państwa ogólne pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych i prawnych, w tym z zakresu stanu cywilnego). W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędem konsularnym, konsultanci Centrum będą starali się doradzić Państwu jak postępować w danej sprawie.

Uwaga: Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych ani już wszczętych w urzędzie konsularnym.

Centrum Informacji Konsularnej funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00 czasu warszawskiego.

Czytaj także: Niemcy: Marcin Król nowym konsulem RP w Berlinie

Numery telefonów Centrum Informacji Konsularnej

Dodatkowo, w Centrum Operacyjnym Departamentu Konsularnego MSZ uruchomiono Zintegrowany Telefon Dyżurny, który ułatwia Polakom kontakt z konsulem dyżurnym w nagłych przypadkach losowych, poza godzinami urzędowania placówek oraz w dni wolne od pracy.

Telefon dyżurny funkcjonuje poza godzinami pracy urzędów – od godziny 17:00 do 9:00 czasu warszawskiego, a także w soboty, niedziele oraz polskie i miejscowe dni wolne od pracy.

Numery Zintegrowanego Telefonu Dyżurnego

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Informacji Konsularnej oraz Centrum Operacyjne Departamentu Konsularnego jest Minister Spraw Zagranicznych.

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de