Przejdź do treści

Prawo pracy w Niemczech: Okres wypowiedzenia – od czego zależy? Ile wynosi?

15/07/2022 11:17
Praca w Niemczech - Okres wypowiedzenia, od czego zależy?:

Praca w Niemczech – Okres wypowiedzenia, od czego zależy?: Niemal każdy, kto dziś rozpoczyna pracę, raczej nie pozostanie w niej aż do emerytury. Przy zmianie zatrudnienia należy jednak pamiętać o obowiązujących zasadach związanych z okresem wypowiedzenia.

To, czy długi okres wypowiedzenia jest dobry czy zły, zależy wyłącznie od perspektywy: W przypadku zwolnienia może pomóc w szybszym znalezieniu nowej pracy. Jeśli jednak sami chcemy odejść z firmy, często jest on dla nas niekorzystny.

Ale które okresy wypowiedzenia w ogóle mają zastosowanie do stosunków pracy? Od czego zależy czas ich trwania? A co stosuje się, gdy umowa o pracę i układ zbiorowy są ze sobą sprzeczne?


Jak długi jest okres wypowiedzenia w stosunku pracy?

To zależy od tego, czy okres wypowiedzenia wynika z Twojej umowy o pracę, układu zbiorowego pracy czy z przepisów prawa. Jeśli umowa o pracę odsyła do ustawy lub jeśli nic nie jest tam uregulowane, obowiązuje ustawowy okres wypowiedzenia zgodnie z § 622 BGB. W przypadku obowiązywania układu zbiorowego pracy stosuje się uzgodnione w nim okresy, ale tylko jeśli są one korzystniejsze dla pracownika.

>>>PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

Jaki jest ustawowy okres wypowiedzenia?

Zgodnie z § 622 BGB pracodawców i pracowników obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący cztery tygodnie do końca miesiąca lub do 15 dnia miesiąca. W tym przypadku cztery tygodnie oznaczają dokładnie 28 dni, wliczając weekendy.

Dla pracownika ten okres wypowiedzenia obowiązuje zawsze. Jeśli pracodawca chce wypowiedzieć umowę o pracę, ustawowy okres wypowiedzenia wydłuża się wraz z rosnącym stażem pracy.

W okresie próbnym zarówno pracodawcę, jak i pracownika obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia w dowolnym dniu.

Ustawowe okresy wypowiedzenia dla pracodawców – tabelka

Staż pracyOkres wypowiedzenia
0 – 6 miesięcy2 tygodnie do dowolnego dnia
7 miesięcy do 2 lat4 tygodnie do 15 dnia lub końca miesiąca
2 lata1 miesiąc do końca miesiąca kalendarzowego
5 lat2 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
8 lat 3 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
10 lat4 miesiące do końca miesiąca kalendarzowego
12 lat5 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego
15 lat6 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego
20 lat7 miesięcy do końca miesiąca kalendarzowego

Jaki jest okres wypowiedzenia na umowie o pracę?

Powszechne i dopuszczalne jest uzgodnienie w umowie o pracę wydłużonych okresów wypowiedzenia również dla pracownika. Z drugiej strony niedopuszczalny byłby krótszy niż przewidziany prawem okres wypowiedzenia. Ponadto nigdy nie może być on dłuższy dla pracownika niż dla pracodawcy.

>>>>Praca w Niemczech: Czy mogę odwołać urlop tuż przed jego rozpoczęciem?

Wyjątki dotyczą pracowników tymczasowych, którzy są zatrudnieni na okres nie dłuższy niż trzy miesiące oraz w małych przedsiębiorstwach zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników: minimalny okres wypowiedzenia wynoszący cztery tygodnie może być wtedy wręczony w dowolnym dniu.

Wiele umów o pracę przewiduje, że okres wypowiedzenia ulega automatycznemu wydłużeniu dla pracowników wraz ze stażem pracy – analogicznie do regulacji prawnej dla pracodawców. Dodatkowo, konkretny termin zakończenia wypowiedzenia może być uzgodniony indywidualnie. Oznacza to, że zamiast końca miesiąca, w umowie można zastrzec, że rozwiązanie umowy jest możliwe dopiero na koniec kwartału.

Wszystkie przepisy odnoszą się do zwykłego wypowiedzenia.

Jakie są okresy wypowiedzenia w układach zbiorowych pracy?

Układy zbiorowe pracy mogą przewidywać zarówno dłuższe, jak i krótsze okresy wypowiedzenia niż te przewidziane prawem. Jeżeli jednak regulacje zawarte w układzie zbiorowym pracy i umowie o pracę są sprzeczne, stosuje się przepis korzystniejszy dla pracownika – pod warunkiem, że obie strony są związane układem zbiorowym.

>>>Praca w Niemczech a urlop okolicznościowy. Kiedy przysługuje?

t-online.de, PolskiObserwator.de