Przejdź do treści
Home » Osiedlenie się » PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

27/06/2022 14:45 - AKTUALIZACJA 27/06/2022 15:41
prawo pracy w Niemczech

Praca w Niemczech: Prawa pracownika w Niemczech – Prawo pracy w Niemczech jasno określa maksymalny tygodniowy czas pracy, liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługujących każdemu pracownikowi, a także zasady wypłacania wynagrodzenia w okresie choroby. Oto, kilka najważniejszych zasad kodeksu pracy w Niemczech.

Prawa pracownika w Niemczech: Minimalna płaca w Niemczech

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy. Od 1 stycznia 2022 roku ustawowa płaca minimalna w Niemczech wynosi 9,82 euro za godzinę, a od 1 lipca 2022 r. wzrośnie do 10,45 euro. Dotyczy to również pracy na tzw. Minijob. W umowie koalicyjnej SPD, Zieloni i FDP uzgodniły podniesienie płacy minimalnej do 12 euro za godzinę. Nie jest jeszcze dokładnie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale zgodnie z projektem nowej ustawy, do której dotarł ARD, podwyżka ma zacząć obowiązywać od 1 października 2022 roku.

Czytaj więcejPłaca minimalna w Niemczech: Czym jest i ile wynosi w 2022 roku

Prawa pracownika w Niemczech: Ile wynosi etat w Niemczech

40 godzin tygodniowo – tyle wynosi pełen etat w Niemczech
48 godzin tygodniowo– to określony ustawowo maksymalny tygodniowy czas pracy

W wyjątkowych sytuacjach niemiecki kodeks pracy dopuszcza 60 godzin pracy z wyrównaniem do 48 godzin w ciągu 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech: Różnica pomiędzy ALG I i ALG II

Praca a dni tygodnia

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, przerwy, pracę w niedziele i święta, pracę na dyżurze reguluje niemiecka ustawa o czasie pracy  Arbeitszeitgesetz. 

Zgodnie z przepisami dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowy – 60 godzin. W wielu firmach przyjmuje się 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku  i 7 godzinny w piątek.

W niektórych branżach tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, w wymiarze 6 dni wraz z sobotą.

10 godzinny czas pracy w sezonie

Zdarza się, że w sezonie lub okresach, kiedy firma otrzymuje wyjątkowo dużo zleceń dzienny czas pracy zostaje wydłużony do 10 godzin lub 60 godzin tygodniowo. Jest zgodne z niemieckim kodeksem, od warunkiem jednak, że  długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosi średnio 8 godzin.

Warto wiedzieć:

W przypadku kierowców nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych są przepisy europejskie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii czasu pracy  i okresach odpoczynku.

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Podobnie jak w przypadku czasu pracy wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego  zależy od regulacji zawartych w zbiorowych układach pracy. Najczęściej wynosi on 30 dni roboczych w roku.

Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni robocze w roku kalendarzowym.  Obszerniej na temat urlopu wypoczynkowego w Niemczech piszemy tutaj.

Chorobowe w Niemczech

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza zwyczajowo dostarcza się najpóźniej do czwartego dnia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego już w pierwszym dniu nieobecności w pracy.

Warto wiedzieć:
Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Czytaj więcej: Zwolnienie lekarskie w Niemczech 

Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

Ważne:
W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech 

W firmach zatrudniających ponad 10 osób znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, która chroni przed tzw. zwolnieniem społecznie nieuzasadnionym kobiety w ciąży, kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.

Jeśli doszło do sporu z pracodawcą i nie udało Ci się go załatwić polubownie, możesz skorzystać z pomocy prawnej. Jeśli nie masz wystarczających środków, aby opłacić adwokata, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownikom, których prawa pracownicze były łamane przez pracodawców. Czytaj więcej: Pomoc dla pracowników w Niemczech: Aktualne przydatne adresy

Szczegółowe informacje dotyczące kodeksu pracy w Niemczech dostępne są na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)