Przejdź do treści

Urlop wypoczynkowy w Niemczech. Co warto wiedzieć?

22/06/2020 15:00

Każdy pracownik zatrudniony na terenie Niemiec ma prawo do określonej ustawowo ilości dni urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależna jest od dni roboczych oraz stażu pracy.

Podobnie jak w Polsce, także i w Niemczech pracownik musi ubiegać się o urlop, składając wniosek u pracodawcy. Ten musi mu go udzielić, ale nie zawsze w terminie wybranym przez pracownika, jednakże powinien uwzględnić życzenie pracownika. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu pracownikowi w danym terminie, jeśli inni pracownicy złożyli już podania o urlop w tym samym czasie lub interesy firmy nie pozwalają na udzielenie go.

vacanze-mareNależy pamiętać, że każdy pracownik, aby móc pójść na urlop musi otrzymać zgodę pracodawcy, w innym wypadku może liczyć się ze zwolnieniem z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Pracownicy mają w roku kalendarzowym prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 24 dni roboczych. To w przeliczeniu 4 tygodnie urlopu w roku, ponieważ soboty zalicza się do dni roboczych. Pełne uprawnienia urlopowe zaczynają obowiązywać dopiero 6 miesięcy od rozpoczęcia stosunku pracy. Jeżeli trwa on krócej niż 6 miesięcy, urlop przysługuje Ci w wymiarze obliczanym proporcjonalnie (dwa dni robocze na miesiąc).

Kwestia urlopu jest uregulowana w umowie o pracę. W przypadku stosunków pracy, wobec których obowiązuje układ zbiorowy, wymiar urlopu jest zwykle wyższy. Wobec młodzieży mają zastosowanie postanowienia ustawy o ochronie pracującej młodzieży. W zależności od wieku pracownika ustawa ta przewiduje do 30 dni roboczych urlopu rocznie.

O urlop należy zawsze złożyć pisemny wniosek u swojego pracodawcy. Zwykle masz swobodę wyboru terminu urlopu. Istnieją jednak przypadki, gdy pracodawca może ograniczyć tę swobodę lub odmówić Ci urlopu we wnioskowanym terminie ze względu na interes firmy, np. jeżeli zostałoby wtedy zbyt mało pracowników, żeby zapewnić jej funkcjonowanie, jeżeli nastąpiłoby nagłe spiętrzenie zamówień, w przypadku konieczności inwentaryzacji pod koniec roku, itp.

Choroba podczas urlopu

W przypadku choroby podczas urlopu, pracownik ma prawo do przerwania wypoczynku. Więcej na temat choroby podczas urlopu można przeczytać TUTAJ.

Urlop bezpłatny

Po wykorzystaniu płatnego urlopu można uzyskać urlop bezpłatny, jeżeli pracownik z powodu pilnych spraw osobistych potrzebuje dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowy urlop

W wielu układach zbiorowych przewidziano, dodatkowo do wynagrodzenia za pracę, dodatek urlopowy. Prawo do dodatkowego płatnego urlopu mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (dodatkowo 5 dni roboczych w ciągu roku); osoby pracujące na zmiany naprzemienne, na zmiany oraz w nocy.

UWAGA!

Płatny urlop należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego. Jeżeli tak się nie stanie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy bądź z ważnych powodów osobistych (np. choroby pracownika), przepada on najpóźniej z dniem 31 marca następnego roku (umowa może wskazywać późniejszy termin). Jeśli zakończenie stosunku pracy spowodowało, że zatrudniony nie wykorzystał w pełni dni wolnych, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystaną część urlopu.

źródło: www.eu-gleichbehandlungsstelle.de eures.praca.gov.pl

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26