Przejdź do treści

Utrata z przyczyn losowych polskiego prawa jazdy w Niemczech. Co robić?

25/11/2016 12:36

W zależności od tego, czy mieszkamy w Niemczech na stałe, czy jesteśmy tutaj na krótki okres, różni się procedura zgłoszenia i wyrobienia wtórnika prawa jazdy.

640x360

Pobyt tymczasowy w Niemczech

Jeżeli mieszkasz na stałe w Polsce i podczas np. zagranicznej podróży do Niemiec prawo jazdy zostanie ci skradzione lub po prostu je zgubisz, powinieneś zgłosić sprawę miejscowej policji oraz skontaktować się z ambasadą lub konsulatem polskim, gdzie otrzymasz informacje, co dalej robić. Możliwe jest otrzymanie tymczasowego prawa jazdy albo zaświadczenia, które umożliwi ci powrót samochodem do kraju. Następnie w Polsce w odpowiednim urzędzie komunikacji składasz wniosek o wydanie wtórnika, dołączając zdjęcie, dowód opłaty i oświadczenie o utracie dokumentu, a do wglądu – dowód osobisty.

 

Pobyt stały w Niemczech

Jeżeli mieszkasz w Niemczech od dłuższego czasu, powinieneś o fakcie zagubienia lub kradzieży powiadomić miejscową policję i udać się do właściwego urzędu komunikacji i złożyć wniosek o wtdanie wtórnika. Niemiecki urząd wystąpi do polskiego o udzielenie informacji na tamat twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów zdobytych w Polsce. Aby móc otrzymać w Niemczech wtórnik prawa jazdy musisz spełnić dodatkowy warunek: pobyt w tym kraju od co najmniej 185 dni (prawo to obowiązuje w całej Unii Europejskiej). Oprócz tego zostanie zweryfikowane, czy np. zostało ci ono odebrane. Należy pamiętać, że w tym przypadku nie otrzymasz wtórnika polskiego prawa jazdy, ale dokument niemiecki, który będzie cię uprawniał do legalnego poruszania się w w całej Unii Europejskiej (i pozostałych krajach).