w

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Wymagania dot. znajomości języka niemieckiego

obywatelstwo niemieckie

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Niemczech mogą wystąpić o naturalizację, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa ze względu na stały pobyt w Niemczech procedura nie jest skomplikowana, ale trzeba spełnić określone warunki. Jednym z nim jest wykazanie znajomości języka niemieckiego na poziomie B1.

Cudzoziemiec, który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech lub cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z obywatelem Niemiec może otrzymać obywatelstwo niemieckie.

W TYM artykule wyjaśniamy po ilu latach pobytu w Niemczech Polak może otrzymać obywatelstwo oraz ile kosztuje cała procedura.  Czytaj dalej poniżej

>>Polacy a obywatelstwo niemieckie: brać czy nie? Wyniki ankiety

Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Wniosek o obywatelstwo niemieckie: Jak wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie testu na obywatela Niemiec oraz wykazanie się  dobrą znajomością języka niemieckiego.

Niemiecki ustawodawca za dobrą znajomość języka, wymaganą do otrzymania obywatelstwa uznał za wystarczający poziom B1.  Poziom B1 to trzeci w kolejności poziom biegłości językowej, oznaczający znajomość średniozaawansowaną.

Według europejskich poziomów biegłości językowej osoba znająca język na poziomie B1 posiada następujące umiejętności:

  • Osoba posługująca się językiem na poziomie B1 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem.
  • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują.
    Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Znajomość języka można udokumentować na kilka sposobów, m.in.:

• przedkładając certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka na poziomie B1 lub wyższym, np. certyfikat TELC, który jest honorowany przy wnioskach o naturalizację
• przedkładając certyfikat zdanego egzaminu na obywatela Niemiec Einbürgerungstest.  Test ten jest BEZPŁATNY.
Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań. Patrz: Test naturalizacji online 
• przedkładając świadectwo ukończenia 4-letniej szkoły, w której językiem wykładowym jest niemiecki,
• przedkładając świadectwo, potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Warto wiedzieć: Test na obywatela Niemiec jest egzaminem bezpłatnym, jednak przygotowanie do niego w ramach różnego rodzaju kursów jest płatne. Ceny kursów ustalają ich organizatorzy.

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de

 

 

 

 

 

 

 

Największy kraj związkowy Niemiec ponownie otwiera restauracje i kawiarnie na obszarach o niskim wskaźniku infekcji

Koniec pandemii w Niemczech: Ekspert przekonuje, że jego prognozie można zaufać

Kolonia: Policja poszukuje dwóch mężczyzn, którzy napadli i okradli pasażera pociągu. Sprawcy rozmawiali po polsku.