Home » OSIEDLENIE SIĘ » Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu można złożyć wniosek i ile to kosztuje

Obywatelstwo niemieckie: Po ilu latach pobytu można złożyć wniosek i ile to kosztuje

obywatelstwo niemieckie po ilu latach

Obywatelstwo niemieckie: Jeśli mieszkasz w Niemczech na stałe, ale nie posiadasz niemieckiego obywatelstwa, możesz ubiegać się o naturalizację. Aby to zrobić, musisz spełnić określone wymagania.

Warto wiedzieć: Obywatel RP w momencie nabycia obywatelstwa niemieckiego nie traci obywatelstwa polskiego. Z tego też powodu wielu emigrantów z Polski mieszkających w Niemczech korzysta z prawa do naturalizacji.

Twoje prawa jako obywatela niemieckiego

Wraz z naturalizacją stajesz się równoprawnym obywatelem Republiki Federalnej Niemiec ze wszystkimi prawami i obowiązkami obywatelskimi.

Posiadając obywatelstwo niemieckie nabywasz szereg praw:
– czynne i bierne prawo wyborcze, zarówno w wyborach lokalnych jak i wyborach federalnych
– dostęp do statusu urzędnika państwowego
– ochronę konsularną za granicą
– wszystkie prawa gwarantowane przez Ustawę Zasadniczą Republiki Federalnej Niemiec
– zwolnienie z obowiązku wizowego w wielu krajach na całym świecie

Naturalizacja, czyli nadanie niemieckiego obywatelstwa cudzoziemcowi ze względu na stały pobyt w Niemczech nie odbywa się automatycznie. Imigrant, który spełnia określone przez warunki, musi złożyć wniosek o nadanie mu obywatelstwa  niemieckiego.

Wszyscy cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 lat składają wniosek samodzielnie, natomiast za dzieci i młodzież do lat 16 o naturalizację wnioskują rodzice.

Obywatelstwo niemieckie: Wymagania przy składaniu wniosku o naturalizację:

Każdy, kto mieszkał legalnie i na stałe w Niemczech od ośmiu lat, ma prawo do naturalizacji pod następującymi warunkami:

– zdać tzw. TEST NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE,
–  wykazać posiadanie środków finansowych, umożliwiających utrzymanie się w Niemczech bez korzystania z zasiłku socjalnego Hartz IV i innych zasiłków socjalnych,
–   wykazać znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Czytaj: JAK UDOKUMENTOWAĆ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE B1)
– zaakceptować wolnościowy, demokratyczny porządek podstawowy przewidziany w ustawie zasadniczej Federalnej Republiki Niemiec.
– osoba starająca się o naturalizację nie może posiadać wyroku skazującego za czyn karalny.

Koszty związane z uzyskiwaniem obywatelstwa niemieckiego

Opłata administracyjna przy wniosku o naturalizację wynosi:
255 euro w przypadku osób dorosłych
51 euro w przypadku nieletnich dzieci naturalizowanych wraz z rodzicami. Czytaj dalej poniżej

>>Polacy a obywatelstwo niemieckie: brać czy nie? Wyniki ankiety

Gdzie złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa niemieckiego

W Republice Federalnej Niemiec przyznawanie obywatelstwa leży w gestii krajów związkowych. Informacje na temat tego, który urząd jest właściwy w sprawie naturalizacji można uzyskać w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania oraz lokalnych urzędach ds. cudzoziemców lub doradztwa dla migrantów.

Test na obywatelstwo

Znajomość systemu prawnego i społecznego oraz warunków życia w Niemczech wymagana do naturalizacji jest zazwyczaj potwierdzana testem na obywatelstwo.
Test ten składa się z 33 pytań, z których 3 dotyczą kraju związkowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Przy każdym pytaniu należy wskazać jedną właściwą spośród czterech możliwych odpowiedzi. Aby zdać egzamin wystarczy odpowiedzieć poprawnie na 17 pytań. W ostatnich latach statystycznie test zdaje 90 proc. osób.

Kto nie musi zdawać testu na obywatelstwo

Nie musisz przystępować do testu, jeśli nie masz jeszcze 16 lat lub jeśli nie możesz spełnić wymagań z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku. Z testu naturalizacyjnego zwolnione są również osoby, które posiadają niemieckie świadectwo ukończenia szkoły lub są w stanie udowodnić, że pomyślnie ukończyły studia na niemieckim uniwersytecie w dziedzinie prawa, społeczeństwa, nauk społecznych, nauk politycznych lub administracyjnych.

Internetowe centrum testowe BAMF

Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców w Niemczech (BAMF) możesz wykonać próbny test na obywatelstwo i wyświetlić pełny katalog możliwych pytań.
Test naturalizacji online
Katalog ogólny online

Test online Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców jest bezpłatny.

Różnego rodzaju prywatne szkoły oferują kursy przygotowujące do zdania testu na obywatelstwo. Lekcje te zwykle są płatne. Ceny kursów ustalają ich organizatorzy.

Źródło: Federalny Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (BAMF), PolskiObserwator.de

Like
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
 Fans
 Followers
 Followers