Przejdź do treści

Wyrabianie polskiego paszportu w Niemczech. Najważniejsze informacje

12/12/2021 17:56

Wniosek o polski paszport w Niemczech. Jeżeli ważność Twojego paszportu kończy się lub Twoje dane osobiste uległy zmianie, możesz złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Jakie dokumenty należy przedłożyć? Procedura nie jest skomplikowana, a w niektórych przypadkach paszport można uzyskać bezpłatnie. Oto najważniejsze informacje na temat wyrabiania polskiego paszportu w Niemczech.

wniosek o polski paszport w niemczech

Gdzie złożyć wniosek o polski paszport w Niemczech?

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP. Wyrobiony dokument odbierzesz w tym samym miejscu! Lista placówek w Niemczech -> KLIK

Jak wygląda spotkanie?

Wniosek o wyrobienie paszportu należy złożyć osobiście. Na wizytę można umówić się online, za pomocą systemu e-konsulat.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

 • Wypełniony wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu, który można otrzymać w konsulacie lub pobrać ze strony internetowej urzędu konsularnego,
 • Kolorową fotografię biometryczną
 • W przypadku zmiany nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa,
 • W przypadku braku numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia
 • W przypadku braku numeru PESEL i zawarcia małżeństwa za granicą – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Dokument muszą złożyć zarówno kobiety, jak i mężczyźni; niezależnie od zmiany nazwiska
 • W przypadku prawa do ulgi, dokument który je potwierdzi (np. legitymacja studencka)

Konsul w niektórych przypadkach może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów:

 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia
 • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa
 • Decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Ważny zagraniczny dowód tożsamości

Przy składaniu wniosku miej przy sobie także posiadany już paszport, nawet jeżeli stracił już ważność.

>>>Zgubiłeś polskie dokumenty w Niemczech? Sprawdź co teraz musisz zrobić

Ile kosztuje wyrobienie polskiego paszportu w Niemczech?

Opłata za wydanie paszportu wynosi 110 euro. Opłaty przyjmowane są w kasie danego urzędu konsularnego przy składaniu wniosku. Obowiązuje płatność gotówką. Wyjątkiem są Konsulaty Generalne RP w Kolonii i Monachium, które akceptują płatności kartą.

Prawo do 50% ulgi przysługuje:
 • Uczniom i studentom,
 • Emerytom,
 • Rencistom,
 • Osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Osobom utrzymywanym przez małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ww. ustawy,
 • Osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • Osobom, które otrzymują stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • Członkom rodziny wielodzietnej posiadającym Kartę Dużej Rodziny
Paszport otrzymasz bezpłatnie, jeśli:
 • Masz ukończone 70 lat
 • przebywasz w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją
 • otrzymujesz stały zasiłek z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • Twój obecny paszport ma wadę techniczną

Ile trzeba czekać na wyrobienie paszportu?

Przewidywany termin odbioru paszportu poznasz podczas składania wniosku w urzędzie. Na pisemnym potwierdzeniu złożenia wniosku znajdziesz także jego numer, który pozwoli Ci śledzić proces realizacji dokumentu w Internecie.

Jeżeli pilnie potrzebujesz nowego dokumentu, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego. Ten otrzymasz znacznie szybciej.

>>>Jak wyrobić polski paszport tymczasowy w Niemczech?

Czy nowy paszport muszę odebrać osobiście?

Paszport odbierzesz w urzędzie w którym składałeś wniosek. W niektórych przypadkach, m. in. w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. Tę kwestię należy omówić podczas składania wniosku o wyrobienie paszportu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ambasady RP w Berlinie.