Przejdź do treści

Ważna decyzja TSUE w sprawie Kindergeld! Imigranci z UE powinni otrzymywać zasiłek na dzieci znaczenie wcześniej

01/08/2022 15:35
Wyrok TSUE: Zasiłek na dzieci Kindergeld po przyjeździe do Niemiec

Wiadomości z Niemiec – Wyrok TSUE, Zasiłek na dzieci Kindergeld po przyjeździe do Niemiec: Rodzice pochodzący z innych krajów UE powinni mieć możliwość otrzymywania zasiłków na dzieci, nawet jeśli nie mają dochodów w Niemczech. TSUE nalega, aby traktować ich na równi z obywatelami.

Niemcy nie mogą wykluczać rodziców z innych krajów UE z otrzymywania świadczeń na dzieci w ciągu pierwszych trzech miesięcy ich pobytu – decyzję w tej sprawie podjął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Zgodnie z orzeczeniem, aby mieć prawo do zasiłku rodzinnego wystarczy, że imigranci z UE będą chcieli osiedlić się w Niemczech na stałe.

>>>Niemcy: Szykuje się podwyżka Kindergeld z powodu rosnącej inflacji

Obywatele UE mogą przebywać w każdym innym państwie UE przez okres do trzech miesięcy w celu poszukiwania tam pracy. Jako dokument pobytowy wystarczy paszport państwa UE. Zgodnie z niemieckim prawem osoby te nie mają tym okresie prawa do Hartz IV. Od lipca 2019 roku rodzice mają prawo do zasiłku rodzinnego tylko wtedy, gdy uzyskują w Niemczech dochody zarobkowe.

Wyrok TSUE: Zasiłek na dzieci Kindergeld po przyjeździe do Niemiec

W omawianym przypadku kobieta z Bułgarii nie miała jeszcze żadnych dochodów, a mimo to złożyła wniosek o zasiłek na dziecko. Biuro świadczeń rodzinnych odmówiło, a Sąd Finansowy w Bremie skierował spór do TSUE.

TSUE zadecydował, że imigranci z UE powinni być traktowani na równi z obywatelami Niemiec. Zgodnie z prawem unijnym wyjątek dotyczy jedynie pomocy społecznej – zasiłek rodzinny nie jest jednak takim świadczeniem. Kindergeld nie służy bowiem zapewnieniu utrzymania, lecz rekompensacie obciążeń rodzinnych.

>>>Kindergeld 2022: Terminy wypłat zasiłku rodzinnego w Niemczech w SIERPNIU 2022

Zgodnie z orzeczeniem luksemburskim roszczenie o równe traktowanie w zakresie zasiłku rodzinnego istnieje jednak tylko wtedy, gdy obywatele UE ustalili w Niemczech swoje „miejsce zamieszkania”, tzn. gdy zamierzają osiedlić się na stałe w Niemczech. Tymczasowy pobyt nie jest wystarczający.

Spiegel.de, PolskiObserwator.de