Przejdź do treści

Ulga na dziecko Kinderfreibetrag w Niemczech. Wiemy o ile wzrośnie jeszcze w 2022 roku

11/08/2022 10:28

Życie w Niemczech: Wzrost ulgi na dziecko Kinderfreibetrag w 2022. Z powodu gwałtownie rosnącej inflacji w Niemczech, minister finansów Lindner przedstawił 10 sierpnia projekt nowej ustawy dot. ulg podatkowych. Oprócz planowanej od 2023 roku podwyżki zasiłku Kindergeld, o której pisaliśmy w artykule: Zasiłek Kindergeld w Niemczech: Wiemy, ile będzie wynosić w 2023 roku, jeszcze w 2022 roku wzrośnie też kwota ulgi Kinderfreibetrag.

Wzrost ulgi na dziecko Kinderfreibetrag w 2022

Wzrost ulgi na dziecko Kinderfreibetrag w 2022

Niemiecki system podatkowy przewiduje ulgi dla podatników posiadających na utrzymaniu nieletnie lub studiujące dzieci. Zasadniczo prawo do ulg podatkowych przysługuje osobie, która posiada prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem i prawo to wykonuje.

Więcej na temat nowego pakietu ulg w Niemczech pisaliśmy w artykule: Nowy pakiet ulg w Niemczech. Skorzysta z niego około 48 mln osób

Kinderfreibetrag to ulga podatkowa przysługująca rodzicom z tytułu utrzymania dziecka oraz łożenia na jego opiekę i edukację. Jest ona powiązana z zasiłkiem rodzinnym Kindergeld. Jeżeli rodzic nie otrzymuje świadczenia Kindergeld, wówczas może odliczyć Kinderfreibetrag. W przypadku pobierania Kindergeld, to urząd skarbowy przy składaniu zeznania podatkowego sam sprawdza co jest dla nas korzystniejsze: czy kwota wolna od podatku czy Kindergeld.

Kinderfreibetrag w Niemczech roku wynosi obecnie 8.388 euro na dziecko rocznie dla obojga rodziców. Jest to suma dwóch składowych:

  • Freibetrag für das Existenzminimum des Kindes (zapotrzebowanie na środki utrzymania materialnego dziecka) – 5 460 Euro dla obojga rodziców
  • BEA-Freibetrag (zapotrzebowanie na opiekę, edukację i kursy) – 2 928 euro dla obojga rodziców.

Jeszcze w 2022 roku, zgodnie z zapowiedzią federalnego ministra finansów Christiana Lindnera (FDP), kwota Freibetrag für das Existenzminimum des Kindes wzrośnie jeszcze w tym roku do 2810 euro na rodzica. Od stycznia wzrośnie ponownie do 2880 euro, by w 2024 roku osiągnąć 2994 euro.

Dla kogo Kinderfreibetrag?

Ulga na dziecko przysługuje na dzieci własne podatnika lub adoptowane. Prawo do ulgi przysługuje podatnikom na dziecko, które:

  • nie ukończyło w roku podatkowym 18. roku życia, a jeżeli skończyło 18 lat w danym roku, to ulga przysługuje proporcjonalnie w miesiącach, w których dziecko było nieletnie,
  • nie ukończyło jeszcze 21 roku życia, nie pracuje, lecz są zarejestrowane w Niemczech jako osoby poszukujące pracy
  • nie ukończyło 25. roku życia i kontynuuje naukę. W tym przypadku należy przedłożyć w  urzędzie odpowiednie zaświadczenie szkoły,
  • które nie są w stanie się utrzymać z powodu niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub emocjonalnej. Warunkiem jest, aby niepełnosprawność została udokumentowana przed 25 rokiem życia.

Należy pamiętać, że w przypadku przyznania podatnikowi ulgi na dziecko, do wysokości podatku doliczona zostaje suma otrzymanego w danym roku zasiłku rodzinnego Kindergeld w Niemczech oraz ewentualnie zagranicznych świadczeń.

źródło: Bundesfinanzministerium.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 11/08/2022 13:08