Przejdź do treści

Zasiłek „500+” w 2022 roku. Ważne zmiany dla Polaków za granicą

03/12/2021 19:58

500+ za granicą. W 2022 na osoby pobierające świadczenie 500+ czekają ważne zmiany, w tym dotyczące składania wniosków. Wiele z nich to ogromne ułatwienia dla rodziców, którzy pracują za granicą – w tym w Niemczech! 

500+ za granicą

Prawdopodobnie już od 1 stycznia 2022 roku w życie wejdą zmiany dotyczące składania wniosków i pobierania świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Co się zmieni?

Składanie wniosków o 500+ online

Już od przyszłego roku wnioski o 500+ będzie można złożyć wyłącznie online. Aby tego dokonać, rodzice będą mogli skorzystać z trzech różnych internetowych platform: e-PUAP, PUE ZUS lub portalu [email protected]. Oprócz tego świadczenia nie będzie można otrzymać już „do ręki” ani za pomocą przekazu pocztowego – od 2022 roku będzie ono przekazywane tylko w formie przelewu na wybrany rachunek bankowy.

Więcej informacji>>>>> Zmiana zasad składania wniosków o „500+”, duże ułatwienie dla rodziców

Zniesienie wymogu corocznego składania wniosków

Obecnie wnioski o świadczenie 500+ należy składać corocznie, w wyznaczonym terminie. Już niedługo rodzice będą mieć zapewnioną automatyczną kontynuację wypłacania świadczenia. Zmiana ma jednak wejść w życie dopiero od okresu rozliczeniowego 2023/2024. Dodatkowo, za obsługę programu 500+ przestaną odpowiadać gminy i powiaty. Sprawami związanymi ze świadczeniem zajmie się ZUS.

„500+” za granicą! Ważne zmiany dla Polaków na emigracji

Jak jest teraz?

Świadczenie rodzinne „500+” przysługuje także dzieciom, których jeden lub oboje rodziców pracują za granicą. Dla ustalenia, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci. Obecnie świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie – tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Więcej informacji>>> Czy mieszkając w Niemczech mogę pobierać świadczenie „500+” w Polsce?

Co się zmieni?

Rząd chce, aby w każdym przypadku świadczenie 500+ przysługiwało w Polsce w pełnej wysokości. Miałoby to obowiązywać niezależnie od przyjętej zasady pierwszeństwa. Przykładowo: jeżeli pierwszeństwo wypłaty świadczenia przypadałoby w Niemczech, to oprócz pełnego zasiłku Kindergeld, rodzice otrzymywaliby także pełną wysokość 500+.

To ogromna zmiana dla Polaków pracujących za granicą. Dokładana data jej wprowadzenia nie jest jeszcze znana – rząd musi najpierw przedstawić propozycje konkretnych przepisów!

Gov.pl, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24