Przejdź do treści

Zasiłek Hartz IV: Oto za co można dostać karę od 55 do 5 tysięcy euro

02/11/2016 12:37

 

Niemcy zaostrzyli przepisy. Częste kontrole i bardzo surowe kary. Oto na co świadczoniobiory zapomogi socjalnej Hartz IV (Arbeitslosengeld II) muszą przygotowani. 

rachunki15

Hartz IV (Arbeitslosengeld II) jest zapomogą socjalną przysługującą osobom bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

2,6 milionów osób w Niemczech, czyli 44 procent wszystkich świadczeniobiorców Hartz IV pobiera zasiłek od ponad 4 lat, a 1,5 miliona od ponad 8 lat – wynika z opublikowanych w październiku br. danych Federalnej Agencji Pracy.
26 proc. osób pobierających świadczenie to obcokrajowcy. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią obywatele
Turcji (295 260 osób), Syrii (242 391) i Polski (92 506).

Ilu ze świadczeniobiorców Hartz IV to osoby rzeczywiście potrzebujące zapomogi, a ilu korzysta ze świadczenia, gdyż ukrywa przed niemieckimi urzędnikami część swoich dochodów? Nowe, zaostrzone przepisy mają pomóc niemieckim urzędnikom zweryfikować rzeczywistą sytuację finansową świadczeniobiorców.

Częste kontrole i surowe grzywny
Już nie raz na trzy miesiące, ale raz w miesiącu osoby otrzymujące zasiłek Hartz IV (Arbeitslosengeld II) muszą być przygotowane na kontrolę z urzędu, która obejmuję między innymi kontrolę operacji wykonywanych na koncie bankowym świadczeniobiorcy.

Grzywna w wysokości od 55€ do 5000€
Z raportu Federalnej Agencji Pracy wynika, że najczęstszym powodem, dla którego zasiłek Hartz IV wypłacany jest także osobom, które nie spełniają wymogów prawnych, aby go otrzymywać jest fakt, iż nie zatajają one przed urzędnikami część informacji o sobie i swoich dochodach.

Zgodnie z nowymi przepisami każdy kto zatai przed urzędem ważne informacje, udzieli informacji nieprawdziwych lub poda informacje niepełne musi liczyć się z grzywną w wysokości od 55€ do 5000€. Warto pamiętać, że świadczeniobiorcyHartz IV mają obowiązek wykazać zarówno dochody otrzymywane w Niemczech jak i za granicą.

Kara wiezienia za niezapłacenie grzywny
Osoby, które zostały ukarane grzywną i które nie spłacą jej w wyznaczonym terminie muszą się liczyć z tym, że zostanie zarządzony wobec nich tzw. „Erzwingungshaft” (erzwingen = wymiusić), czyli areszt wymuszający zapłatę.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?
Kary za niepełne lub fałszywe informacje podane we wniosku o Hartz IV mogą wszystkich, którzy złożyli wniosek po 31 lipca br.


Zobacz także:

Ile wynosi zasiłek ALG II (Hartz IV) w Niemczech i kto może go otrzymać

Jedna czwarta osób pobierających zasiłek w Niemczech to obcokrajowcy

Prawie 1,5 mln osób pobiera zasiłek Hartz IV od ośmiu lat

 

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24