Przejdź do treści

Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld) w 2022 r. Praktyczny poradnik

11/03/2022 21:30
Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld 2022

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w 2022 roku: Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacany wszystkim osobom posiadającym dzieci i pracującym w Niemczech. Wyjaśniamy ile wynosi Kindergeld w 2022 roku, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku i ile czeka się na przyznanie świadczenia.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w 2022 roku: Wysokość świadczenia

W 2022 roku stawki zasiłku rodzinnego w Niemczech Kindergeld kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Wysokość świadczenia wypłacanego rodzinie w zależności do liczby dzieci wynosi:

 • dla  1 dziecka : 219 euro
 • dla  2 dzieci : 438 euro
 • dla  3 dzieci : 663 euro
 • dla  4 dzieci : 913 euro
 • dla  5 dzieci : 1163 euro

Zasiłek na dzieci w Niemczech: do jakiego wieku jest wypłacany

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Dodatek do Kindergeld, czyli Kinderzuschlag w 2022 roku

Kinderzuschlag jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego Kindergeld dla rodzin o niskich dochodach jest wypłacany co miesiąc wraz z zasiłkiem na dzieci. Wysokość dodatku zależy od dochodów rodziny. Od 1 stycznia 2022 roku wysokość dodatku wynosi maksymalnie 209 euro miesięcznie na każde dziecko.

Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse).

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu przez nie 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld?

 • unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • w przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy
 •  Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres,
 • kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka,
 • decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z urzędu wojewódzkiego),
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz),
 • zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia,
 • jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki,
 • ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
 • w przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w 2022: Ile trzeba czekać na przyznanie świadczenia?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

W jaki sposób i w jakim terminie zostanie wypłacony zasiłek?

Kindergeld jest płacony przelewem na numer konta bankowego wskazanego we wniosku. To w jakim terminie zasiłek zostanie przelany, zależy od numeru Kindergeldnummer, a dokładniej od tego jaka jest jego ostatnia cyfra. Oto, konkretne daty, kiedy przelewy zostaną wysłane na konto świadczeniobiorców. Wszystkie miesiące 2022 roku>>>

>>>Kindergeld w Niemczech: Któremu z rodziców jest wypłacany? Zasady obowiązujące w 2022 roku>>>

Zasiłek na dzieci w Niemczech a świadczenie 500 plus w Polsce

Świadczenie rodzinne „500+” przysługuje także dzieciom, których jeden lub oboje rodziców pracują za granicą. Dla ustalenia, w którym kraju rodzina uprawniona jest do pobierania świadczeń rodzinnych, bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci. Obecnie świadczenia takie mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. W takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie – tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju. Od 1 stycznia 2022 roku weszły w Polsce zmiany dotyczące wypłaty świadczenia 500 plus, na których skorzystają Polacy za granicą. Czytaj: >>>Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” w 2022 r. Oto, warunki przyznawania go rodzinom za granicą

Zasiłek Kindergeld a Kapitał Opiekuńczy w Polsce

Wprowadzony wraz z 1 stycznia Polski Ład przyniósł wiele ulg i korzyści przede wszystkim dla osób zmagających się z problemami finansowymi. Wśród innowacji znalazł się również Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Nowe świadczenie przysługuje także na dzieci, których rodzice pracują w Niemczech.

Łączna kwota świadczenia wynosi 12 tysięcy złotych. Rodzice wskazują samodzielnie, czy chcą otrzymywać je w wysokości 1000 złotych miesięcznie przez rok, czy 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Kwota jest niezależna od dochodów.

W TYM artykule wyjaśniamy w jakich sytuacjach świadczenie mogą otrzymać dzieci, których rodzic pracuje w Niemczech.

Nowe stawki alimentów w Niemczech a zasiłek na dzieci

Od 1 stycznia 2022 roku wzrosły w Niemczech stawki alimentacyjne na dzieci. Więcej pieniędzy trzeba płacić zarówno na dzieci niepełnoletnie, jak i dorosłe. Od wysokości składki alimentacyjnej należy odjąć Kindergeld. W przypadku dzieci niepełnoletnich, odejmowana jest połowa świadczenia, natomiast u dzieci, które ukończyły 18. rok życia odejmuje się cały miesięczny Kindergeld. Czytaj więcej TUTAJ.

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24