Przejdź do treści

Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

19/01/2023 10:22
Renta chorobowa z powodu Covid-19 w Niemczech

Praca w Niemczech: Zwolnienie lekarskie w Niemczech i kwestia chorobowego. Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie? Ile wynosi chorobowe w Niemczech? Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne? Poznaj siedem zasad, które musi znać każdy pracownik w Niemczech.

 1. Zwolnienie lekarskie w Niemczech – informowanie pracodawcy o chorobie

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Mówi o tym §5 ustępu 1 Entgeltfortzahlungsgesetz (Kodeksu płac).
Od 1 stycznia 2023 roku w Niemczech zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich. Pracodawcy otrzymują teraz zaświadczenia o niezdolności do pracy wyłącznie drogą elektroniczną. Dokument w wersji  cyfrowej jest wysłany przez kasę chorych. Dla pracowników oznacza to zmiany w obszarze obowiązków związanych z informowaniem pracodawcy o chorobie.
Do tej pory pracownicy w Niemczech byli zobowiązani do przedłożenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego (AU-Bescheinigung) w wersji papierowej najpóźniej w czwartym dniu choroby. 
Od 1 stycznia 2023 roku osoby ubezpieczone w Niemczech w ramach ustawowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego nie muszą już przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego w formie papierowej. 
Nie dotyczy to jednak pracowników ubezpieczonych prywatnie.
Czytaj więcej: Niemcy zmienili zasady dotyczące zwolnień lekarskich

2. W Niemczech nie informuje się pracodawcy o tym, na co jesteśmy chorzy.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej oraz ustawie o prawie do prywatności. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Wyjątek od reguły
Osoby zatrudnione w branży gastronomicznej są zobowiązane poinformować pracodawcę o rodzaju choroby, na którą zapadły, jeśli są to choroby układu pokarmowego, np. zatrucie.

3. Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).
>>>Mity dotyczące zwolnienia lekarskiego w Niemczech. To musisz wiedzieć

4. Zwolnienie lekarskie a wychodzenie z domu

Zakupy w pobliskim sklepie są dozwolone, podobnie jak krótki spacer czy krótkie spotkanie ze znajomymi. Pracownikowi na zwolnieniu lekarski nie wolno natomiast wyjeżdżać na wczasy, bawić się na dyskotece czy przesiadywać w pubie. Będąc na chorobowym nie wolno również podejmować żadnych dodatkowych prac zarobkowych, nawet jeśli miałyby one być wykonywane w domu.

Warto wiedzieć:
Pracodawca w Niemczech może sprawdzić czy pracownik nie symuluje choroby. Kontrole zwykle przeprowadzają lekarze współpracujący z kasami chorych.
Czytaj także: Zwolnienie na chore dziecko w Niemczech i zasiłek Kinderkrankengeld – aktualne informacje

5. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala. Wypowiedzenie musi zostać złożone jednak z wyprzedzeniem określonym w umowie, a pracownik musi otrzymać wynagrodzenie do końca trwania umowy.

6. Zwolnienie lekarskie z Polski – na jakich zasadach jest honorowane

Może się zdarzyć, że pracownik zachoruje będąc za granicą, np. podczas pobytu w Polsce. Pracownik musi wówczas bezzwłocznie zawiadomić pracodawcę o niemożności stawienia się do pracy z powodu choroby, a następnie w przeciągu trzech dni przedłożyć zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza na druku ZUS – ZLA.
Ważne: Sprawdź w kasie chorych, w której jesteś ubezpieczonych, jakich dokumentów wymagają do uznania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza z Polski.
Czytaj także: Zwolnienie lekarskie do Niemiec z Polski: Zaświadczenie dla niemieckiego pracodawcy

7. Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne

Czy to prawda, że w przypadku zwykłego przeziębienia można pozostać w domu przez trzy dni i nie trzeba przedkładać zaświadczenia od lekarza? I tak, i nie.
Zgodnie z niemieckimi przepisami pracodawca może uznać, że ustna informacja o krótkotrwałe niedyspozycji pracownika jest dla niego zupełnie wystarczająca, gdyż ma on po prostu do niego zaufanie wynikające z trwającego od latu stosunku pracy. W przypadku nowych pracowników może się natomiast zdarzyć, że pracodawca będzie domagać się zwolnienia lekarskiego jeszcze przed upływem ustawowych trzech dni nieobecności w pracy, a jego roszczenie nie narusza przepisów.
Czytaj także: Zwolnienie lekarskie w Niemczech i zasada trzech dni. O tym muszą wiedzieć wszyscy pracownicy 

Źrodło: AOK.de, PolskiObserwator.de