Przejdź do treści

Zwolnienie na dziecko w Niemczech: Zasady przyznawania Kinderkrankgeld 

09/11/2021 14:57

Praca w Niemczech: Zwolnienie na chore dziecko w Niemczech: Zasady przyznawania Kinderkrankgeld.

Rodzicom w Niemczech przysługuje zwolnienie lekarskie na opiekę nad chorym dzieckiem. Oto najważniejsze zasady obowiązujące w Niemczech:

Płatne zwolnienie na dziecko w Niemczech

Osobom pracującym w Niemczech zwykle* przysługuje 10 dni w skali roku płatnego zwolnienia lekarskiego na opiekę nad chorym dzieckiem. Jeżeli rodzic samotnie wychowuje dziecko okres ten wydłuża się do 20 dni w roku.

Rodzicom, którzy mają więcej niż jedno dziecko przysługuje maksymalnie 25 dni płatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad chorymi dziećmi (50 dni w skali roku przysługuje rodzicom samotnie wychowującym).

W Niemczech istnieje możliwość przeniesienia wolnych dni z jednego rodzica na drugiego, przykład:
Anna wykorzystała w tym roku już wszystkie 10 dni płatnego zwolnienia nad dzieckiem, kiedy synek ponownie zachorował zaproponowała mężowi, aby oddał jej swojej wolne dni, dzięki czemu nadal mogłaby zostać w domu z synem. Zarówno pracodawca Anny, jak i jej męża wyrazili zgodę na to, aby to ona nadal opiekowała się dzieckiem, nie tracąc prawa do wynagrodzenia.

 Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

Chore dziecko – kiedy pracownikowi nie przysługuje prawo do płatnego zwolnienia

Nie zawsze pracownikowi w Niemczech przysługuje prawo do płatnego zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Istnieją zakładowe i zbiorowe umowy o pracę, w których wyraźnie wyklucza się obowiązek zapłaty za dni opieki nad dzieckiem.

Jak naliczane jest wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem?

Jeżeli w umowie o pracy nie zostało wykluczone prawo do płatnego zwolnienia chorobowego na dziecko pracownik ma prawo do pełnego wynagrodzenia.

Rozróżnienie między pracownikami a stażystami

Stażyści i osoby na okresie próbnym nie mają w Niemczech prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego na dziecko, mogą jednak wziąć płatny urlop, jeśli chcą zostać w domu z dzieckiem.

Prawo do zasiłku chorobowego na dziecko

Jeżeli w umowie o pracę wykluczono możliwość wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę pracownik może skorzystać z prawa do zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ubezpieczalnię.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy muszą zostać spełnione następujące warunki:

• Musi istnieć zaświadczenie lekarskie, że z powodu choroby, dziecko wymaga stałej opieki
• Inna osoba mieszkająca w gospodarstwie domowym nie może przejąć pieki nad dzieckiem.
• Chore dziecko nie ma ukończonych 12 lat. Limit wiekowy nie obowiązuje, jeśli dziecko jest niepełnosprawne.

Zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych wynosi on od 70% do 90% wynagrodzenia netto.

Urlop wypoczynkowy a opieka nad chorym dzieckiem

Rodzic, który wykorzystał już roczny limit dni w ramach płatnego zwolnienia na dziecko może wziąć urlop wypoczynkowy.

Warto wiedzieć, że jeżeli pracownik zachoruje podczas trwania swojego urlopu wypoczynkowego wystarczy, że przedstawi zwolnienie lekarskie, aby urlop ten został przerwany. W przypadku choroby dziecka przepisy te nie mają zastosowania.

*Warto wiedzieć:

Zapis w kodeksie jest bardzo ogólny i jest on podrzędny w stosunku do zapisów regulaminów zakładowych.

Kwestię płatnego zwolnienia lekarskiego z powodu opieki nad chorym dzieckiem reguluje zapis Kodeksu Cywilnego § 616 BGB. Warto wiedzieć, że jest on sformułowany bardzo ogólnie. Wskazuje on tylko, że pracownicy mają prawo do ciągłej zapłaty, jeżeli przez „stosunkowo nieznaczny” okres czasu nie są w stanie wykonywać pracy z przyczyn niezależnych od siebie, na przykład dlatego, że muszą zostać w domu, aby opiekować się dzieckiem. Należy też pamiętać, że w przypadku istnienia umów zakładowych, ich zapisy są nadrzędne w stosunku do BGB.

AKTUALIZACJA 13/07/2022 10:45