w ,

Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

Zwolnienie lekarskie w Niemczech i kwestia chorobowego. Poznaj siedem zasad, które musi znać każdy pracownik w Niemczech. 

Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie? Ile wynosi chorobowe w Niemczech? Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne? Wyjaśniamy

 1. Informowanie pracodawcy o chorobie.

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza należy dostarczyć najpóźniej czwartego dnia nieobecności. Oznacza to, że osoba, która zachorowała w poniedziałek, musi przedłożyć najpóźniej w czwartek Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (dosłow.: zaświadczenie o niezdolności do pracy). Ten, kto zachoruje w środku tygodnia może dostarczyć zaświadczenie lekarskie po niedzieli.

Warto wiedzieć:
Niemiecki kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przedłożenia zwolnienia lekarskiego najpóźniej do czwartego dnia nieobecności w pracy. O samym fakcie niemożności przybycia do pracy z powodu choroby musi jednak zawiadomić pracodawcę najszybciej jak to możliwe, najlepiej telefonicznie lub mejlowo.

2. W Niemczech nie informuje się pracodawcy o tym, na co jesteśmy chorzy.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej oraz ustawie o prawie do prywatności. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Czytaj także: Krankenkasse w Niemczech. Jak wybrać najlepszą kasę chorych w 2021 roku

Wyjątek od reguły
Osoby zatrudnione w branży gastronomicznej są zobowiązane poinformować pracodawcę o rodzaju choroby, na którą zapadły, jeśli są to choroby układu pokarmowego, np. zatrucie.

3. Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

4. Zwolnienie lekarskie a wychodzenie z domu

Zakupy w pobliskim sklepie są dozwolone, podobnie jak krótki spacer czy krótkie spotkanie ze znajomymi. Pracownikowi na zwolnieniu lekarski nie wolno natomiast wyjeżdżać na wczasy, bawić się na dyskotece czy przesiadywać w pubie. Będąc na chorobowym nie wolno również podejmować żadnych dodatkowych prac zarobkowych, nawet jeśli miałyby one być wykonywane w domu.

Warto wiedzieć:
Pracodawca w Niemczech może sprawdzić czy pracownik nie symuluje choroby. Kontrole zwykle przeprowadzają lekarze współpracujący z kasami chorych.

5. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala. Wypowiedzenie musi zostać złożone jednak z wyprzedzeniem określonym w umowie, a pracownik musi otrzymać wynagrodzenie do końca trwania umowy.

6. Zwolnienie lekarskie z Polski – na jakich zasadach jest honorowane

Może się zdarzyć, że pracownik zachoruje będąc za granicą, np. podczas weekendowego wypadu do Polski. Pracownik musi wówczas bezzwłocznie zawiadomić pracodawcę o niemożności stawienia się do pracy z powodu choroby, a następnie w przeciągu trzech dni przedłożyć zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza na druku ZUS – ZLA.

Ważne:
Sprawdź w kasie chorych, w której jesteś ubezpieczonych, jakich dokumentów wymagają do uznania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza z Polski.

7. Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne

Czy to prawda, że w przypadku zwykłego przeziębienia można pozostać w domu przez trzy dni i nie trzeba przedkładać zaświadczenia od lekarza? I tak, i nie.

Zgodnie z niemieckimi przepisami pracodawca może uznać, że ustna informacja o krótkotrwałe niedyspozycji pracownika jest dla niego zupełnie wystarczająca, gdyż ma on po prostu do niego zaufanie wynikające z trwającego od latu stosunku pracy. W przypadku nowych pracowników może się natomiast zdarzyć, że pracodawca będzie domagać się zwolnienia lekarskiego jeszcze przed upływem ustawowych trzech dni nieobecności w pracy, a jego roszczenie nie narusza przepisów.

PolskiObserwator.de

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021 roku

 

 

 

Niemcy: Najnowsze informacje z Niemiec i ze świata, 14 czerwca 2021 r.

Niemcy żyją w wynajętych mieszkaniach, Polacy kupują na własność