Home » OSIEDLENIE SIĘ » Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

Zwolnienie lekarskie w Niemczech. Zasady dot. chorobowego, które powinien znać każdy pracownik

Zwolnienie lekarskie w Niemczech i kwestia chorobowego. Poznaj siedem zasad, które musi znać każdy pracownik w Niemczech. 

Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie? Ile wynosi chorobowe w Niemczech? Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne? Wyjaśniamy

 1. Informowanie pracodawcy o chorobie

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza należy dostarczyć najpóźniej czwartego dnia nieobecności. Oznacza to, że osoba, która zachorowała w poniedziałek, musi przedłożyć najpóźniej w czwartek Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (dosłow.: zaświadczenie o niezdolności do pracy). Ten, kto zachoruje w środku tygodnia może dostarczyć zaświadczenie lekarskie po niedzieli.

Warto wiedzieć:
Niemiecki kodeks pracy nakłada na pracownika obowiązek przedłożenia zwolnienia lekarskiego najpóźniej do czwartego dnia nieobecności w pracy. O samym fakcie niemożności przybycia do pracy z powodu choroby musi jednak zawiadomić pracodawcę najszybciej jak to możliwe, najlepiej telefonicznie lub mejlowo.

2. W Niemczech nie informuje się pracodawcy o tym, na co jesteśmy chorzy.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej oraz ustawie o prawie do prywatności. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Wyjątek od reguły
Osoby zatrudnione w branży gastronomicznej są zobowiązane poinformować pracodawcę o rodzaju choroby, na którą zapadły, jeśli są to choroby układu pokarmowego, np. zatrucie.

3. Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

4. Zwolnienie lekarskie a wychodzenie z domu

Zakupy w pobliskim sklepie są dozwolone, podobnie jak krótki spacer czy krótkie spotkanie ze znajomymi. Pracownikowi na zwolnieniu lekarski nie wolno natomiast wyjeżdżać na wczasy, bawić się na dyskotece czy przesiadywać w pubie. Będąc na chorobowym nie wolno również podejmować żadnych dodatkowych prac zarobkowych, nawet jeśli miałyby one być wykonywane w domu.

Warto wiedzieć:
Pracodawca w Niemczech może sprawdzić czy pracownik nie symuluje choroby. Kontrole zwykle przeprowadzają lekarze współpracujący z kasami chorych.

Od 1 października 2021 roku w Niemczech weszło w życie rządowe rozporządzenie, które wprowadza cyfrowe zaświadczenia o niezdolności do pracy (niem. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, w skrócie AU). Od tego dnia pracownicy mogą już prosić o wydanie cyfrowego zaświadczenia lekarskiego oraz bezpośrednie wysłanie go do kasy chorych. Ponieważ jednak nie wszystkie gabinety lekarskie posiadają odpowiedni sprzęt i oprogramowanie należy zapytać lekarza czy posiada możliwość telematycznej transmisji zaświadczenia. Czytaj więcej TUTAJ.

W związku z pandemią i rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron, została przedłużona w Niemczech do końca marca 2022 roku możliwość skorzystania z tygodniowego zwolnienia lekarskiego w przypadku łagodnych objawów przeziębienia po konsultacji telefonicznej, bez konieczności wizyty u lekarza. Zwolnienie może zostać przedłużone o kolejne siedem dni kalendarzowych,

5. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim

W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala. Wypowiedzenie musi zostać złożone jednak z wyprzedzeniem określonym w umowie, a pracownik musi otrzymać wynagrodzenie do końca trwania umowy.

6. Zwolnienie lekarskie z Polski – na jakich zasadach jest honorowane

Może się zdarzyć, że pracownik zachoruje będąc za granicą, np. podczas weekendowego wypadu do Polski. Pracownik musi wówczas bezzwłocznie zawiadomić pracodawcę o niemożności stawienia się do pracy z powodu choroby, a następnie w przeciągu trzech dni przedłożyć zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza na druku ZUS – ZLA.

Ważne:
Sprawdź w kasie chorych, w której jesteś ubezpieczonych, jakich dokumentów wymagają do uznania zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza z Polski.

7. Kiedy zwolnienie lekarskie nie jest potrzebne

Czy to prawda, że w przypadku zwykłego przeziębienia można pozostać w domu przez trzy dni i nie trzeba przedkładać zaświadczenia od lekarza? I tak, i nie.

Zgodnie z niemieckimi przepisami pracodawca może uznać, że ustna informacja o krótkotrwałe niedyspozycji pracownika jest dla niego zupełnie wystarczająca, gdyż ma on po prostu do niego zaufanie wynikające z trwającego od latu stosunku pracy. W przypadku nowych pracowników może się natomiast zdarzyć, że pracodawca będzie domagać się zwolnienia lekarskiego jeszcze przed upływem ustawowych trzech dni nieobecności w pracy, a jego roszczenie nie narusza przepisów.

PolskiObserwator.de

Ostatnia aktualizacja: 6 stycznia 2022 roku

 

 

 

Polub naszą stronę
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
 Fans
 Followers
 Followers