Przejdź do treści

5000 euro dofinansowania do emerytury. Termin składania wniosków upływa z końcem stycznia

18/01/2024 17:00

Ostatnia szansa na dodatkowe pieniądze dla emerytów. Pierwotny termin upłynął 30 września, a następnie został przedłużony do końca stycznia. Drugi termin powoli dobiega końca, a dla wielu emerytów jest to potencjalnie dużo pieniędzy. Każdy, kto jeszcze nie złożył wniosku, ma czas do końca stycznia 2024 roku. Emeryci mogą otrzymać do 5 000 euro dotacji.
Przeczytaj także: Tyle lat musisz przepracować w Niemczech, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Ostatnia szansa na dodatkowe pieniądze dla emerytów. Kto jest uprawniony do otrzymania pieniędzy z funduszu?

Fundusz, który rząd utworzył w zeszłym roku, ma na celu złagodzenie trudnych sytuacji wśród repatriantów z Niemiec, wschodnich emerytów i żydowskich migrantów. Szacuje się, że około 200 000 potencjalnych wnioskodawców kwalifikuje się do otrzymania środków z funduszu.

Jednorazowa wypłata jest przeznaczona dla emerytów, którzy otrzymywali mniej niż 830 euro netto emerytury ustawowej (po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i długoterminowe) w dniu 1 stycznia 2021 r. ORAZ:

  • albo repatriantów narodowości niemieckiej (§ 4 federalnej ustawy o wypędzonych)
  • lub żydowscy uchodźcy kontyngentowi lub ich krewni z byłego Związku Radzieckiego
  • lub emeryci z przejścia emerytalnego Wschód-Zachód.

Należą do nich tancerze baletowi, którym NRD obiecała tak zwaną „emeryturę baletową”, a także osoby, które pracowały dla Deutsche Reichsbahn, Deutsche Post lub w służbie zdrowia i opiece społecznej w byłej NRD.
>>> Ważne zmiany w Niemczech od lutego 2024 roku. Będą miały wpływ na mieszkańców i turystów

Co beneficjenci muszą zrobić, aby ubiegać się o dopłatę do emerytury?

Świadczenie z Hardship Fund przyznawane jest wyłącznie na wniosek, który można składać do 31 stycznia 2024 roku. Formularze wniosków są dostępne na portalu informacyjnym Fundacji Hardship Fund. Odpowiedni formularz wniosku można również otrzymać pocztą w biurze Fundacji (adres pocztowy: Biuro Fundacji Hardship Fund, 44781 Bochum). W zależności od tego, kiedy wniosek zostanie złożony, wypłata świadczenia rozpocznie się pod koniec czerwca 2023 r.
Sprawdź: W tym kraju pracownik niewykwalifikowany zarabia 3000 euro miesięcznie

Ile pieniędzy mogą otrzymać emeryci? Czy wypłata jest wolna od podatku?

Osoby uprawnione otrzymują jednorazową wypłatę ryczałtową w wysokości 2500 euro. W przypadku osób, które mieszkały w kraju związkowym, który przystąpił do fundacji w momencie jej utworzenia w dniu 7 marca 2023 r., możliwa jest wypłata 5000 euro. Należą do nich Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brema, Hamburg i Turyngia. Kraj związkowy Berlin ogłosił swoje przystąpienie.

Beneficjenci nie muszą się martwić: Jednorazowa płatność nie jest ani brana pod uwagę jako dochód do świadczeń socjalnych związanych z dochodami, ani liczona jako majątek, donosi gegen-hartz.de. Płatność jest zatem wolna od podatku i nie może zostać zajęta. Źródło: Merkur.de, PolskiObserwator.de