Przejdź do treści

Zaległy urlop wypoczynkowy: Dobra wiadomość dla wszystkich pracowników, dostaną dodatkowe pieniądze

Tagi:
29/11/2022 14:01 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:28
Dodatek za pracę w domu w Niemczech

Pieniądze za niewykorzystany urlop – Koniec z problemem uzyskania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Weszła w życie ważna zmiana w przepisach, która ma zastosowanie nie tylko w Niemczech, ale też we wszystkich innych krajach UE. Oto, co się zmieniło.
>>>Firmy w Niemczech zaczynają wypłacać dodatek ŚWIĄTECZNY. Wynosi on średnio od 300 do 2677 euro

Zaległy urlop wypoczynkowy w Niemczech – przełomowe orzeczenie unijnego sądu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że terminy na wykorzystanie przez pracowników dni urlopu są ważne tylko wtedy, gdy zostali oni poinformowani przez pracodawców o ograniczeniach czasowych. Oto jak orzeczenie wpływa na pracowników w Niemczech.

Osoby, które pracują w Niemczech na pełny etat, mają ustawowe prawo do co najmniej 20 płatnych dni urlopowych w roku. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują dni urlopowe na zasadzie pro rata, która jest obliczana na podstawie ich tygodniowego czasu pracy.

W niektórych przypadkach, np. z powodu długotrwałej choroby lub braku czasu, pracownicy nie wykorzystują wszystkich przysługujących im dni urlopowych. Zgodnie z przepisami, jeśli zaległe dni urlopu nie zostaną wykorzystane w ciągu trzech lat ulegają przedawnieniu.

>>>Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2023 roku

Federalny Sąd Pracy ustalił już w 2019 r., że urlop nie może ulec przedawnieniu, jeśli pracodawcy nie poinformują swoich pracowników, że urlop jest nadal dostępny i może wkrótce wygasnąć. Powiadomienie może mieć formę listu lub e-maila, ale musi być wysłane indywidualnie do każdego pracownika, z podaniem dokładnej liczby niewykorzystanych dni urlopu i datą do kiedy je trzeba wykorzystać. Nie ustalono jeszcze, jak często i kiedy przełożeni muszą przekazywać informacje na ten temat.

Pozew pracownicy z Niemiec i orzeczenie TSUE

Pozew wyszedł od doradczyni podatkowej w Niemczech, która pracowała w kancelarii prawnej do 2017 roku, gdzie twierdzi, że przez kilka lat nie mogła wziąć wszystkich przysługujących jej dni urlopu, ponieważ było za dużo pracy. Jej przełożeni nie poprosili jej o wzięcie urlopu, ani nie wyjaśnili, że może on ulec przedawnieniu.

Gdy stosunek pracy ustał w 2017 roku pracownica ta otrzymała rekompensatę finansową za 14 dni urlopu, niewykorzystanego w ostatnim roku pracy. Kobieta złożyła pozew do sądu, domagając się odszkodowania za dalsze 101 dni urlopu. Jej pracodawca upierał się jednak, że prawo do urlopu uległo przedawnieniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do Federalnego Sądu Pracy, który zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zbadano tam, czy trzyletni termin przedawnienia w prawie niemieckim jest zgodny z prawem europejskim.

>>>Niemcy: Sprawdź jak zapewnić sobie nawet do 10 dni dodatkowego PŁATNEGO urlopu

Sędziowie Trybunału UE  orzekli, że standardowy trzyletni limit na wykorzystanie przysługującego urlopu nie ma zastosowania, jeśli pracodawca nie przypomniał pracownikowi o zaległych dniach wolnych. “Ponieważ pracownika należy uznać za słabszą stronę umowy o pracę, zadanie zapewnienia, że prawo do corocznego płatnego urlopu jest rzeczywiście realizowane, nie powinno być całkowicie przerzucone na pracownika.”

Dzięki orzeczeniu TSUE i niemieckiego Federalnego Sądu Pracy wielu pracowników w Niemczech uzyskało prawo do wypłaty odszkodowania za niewykorzystany urlop. Doradczyni skarbowa, która pozwała swojego pracodawcę otrzyma odszkodowanie w wysokości około 17 400 euro wraz z odsetkami – informuje Spiegel.de. Orzeczenie ma również implikacje dla innych pracowników w Niemczech i w całej Europie, sugerując, że trzyletni limit na wykorzystanie pozostałych dni urlopowych może być legalnie stosowany tylko wtedy, gdy pracownicy są informowani o tym limicie. 

Źródło: Spiegel.de, PolskiObserwator.de