Przejdź do treści

Podatki: Nachodząca rewolucja najmniej dotknie Polaków w Niemczech

13/09/2017 14:16 - AKTUALIZACJA 13/09/2017 20:21

Polacy pracujący za granicą będą musieli rozliczać się ze swoich dochodów w Polsce? Co zmieni się dla Polaków w Niemczech?

Fot. Pixabay.com

7 czerwca 2017 r. w Paryżu wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku („Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting”) pozwoli na jednoczesną zmianę kilkudziesięciu podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji dwustronnych. Polska była od samego początku zaangażowana w prace prowadzące do podpisania tej konwencji i uczestniczyła w programie stworzenia 15 działań określanych jako BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Chodziło o wypracowanie narzędzi prawnych do zwalczania agresywnej optymalizacji podatkowej. Obecnie szacowane globalne straty w dochodach z powodu erozji podstawy opodatkowania oraz przenoszenia zysków wynoszą od 100 do 240 mld USD rocznie.

Dzięki temu, do umów podatkowych zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konwencja będzie promować uczciwą konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej.

Rządowy projekt ustawy (który trafił do Sejmu 19 lipca br.) o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., zmieni zasady o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Konwencją umów podatkowych zakładane jest objęcie, zawartych przez Polskę aż 78 umów (listę wszystkich państw można znaleźć w tekście projektu) o unikaniu podwójnego opodatkowania zostanie zmienionych z użyciem nowych regulacji, a tylko 11 pozostanie nietkniętych.

Planowane jest nieobejmowanie zakresem MLI umów podatkowych zawartych m.in.: z Algierią, Czarnogórą, Gruzją, Guernsey, Jersey, Niemcami, Nigerią, Urugwajem, USA, Wyspą Man i Zambią. W związku z tym, na chwilę obecną Polacy mieszkający w Niemczech nie muszą się niczego obawiać.

Należy przypomnieć, że obecnie polskie umowy podatkowe przewidują eliminację podwójnego opodatkowania na podstawie metody zwolnienia (wyłączenia z progresją) albo metody zaliczenia proporcjonalnego. Zgodnie z pierwszą metodą, dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej, natomiast jest brany pod uwagę jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, według której podatnik będzie zobowiązany rozliczyć podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega natomiast na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

źródło:  „Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 78 państwami do zmiany” , autor: Łukasz Kempa; www.mf.gov.pl oraz projektu ustawy