Przejdź do treści

Podwójne nieszczęście dla emerytów, tysiące z nich pozostaną z pustymi rękami

05/07/2024 00:12 - AKTUALIZACJA 05/07/2024 00:12

Podwójne nieszczęście dla emerytów. W lipcu przewidziana jest waloryzacja wszystkich emerytur o 4,57%. Ponadto około  3 milionów emerytów w Niemczech może spodziewać się dodatkowego świadczenia, które może wynieść do 7,5%. Dodatek przysługuje emerytom z ograniczoną zdolnością do zarobkowania, którzy zaczęli pobierać emeryturę w latach 2001-2018. Dotyczy to także osób, które wcześniej były na rencie inwalidzkiej.  Ponadto dodatek otrzymają wdowy i wdowcy. Dotyczy to osób, których początek wypłaty renty rodzinnej rozpoczął się w wyżej wspomnianym okresie. Jednak nie wszyscy emeryci na tym skorzystają.

Podwójne nieszczęście dla emerytów

W Niemczech około 469 000 osób jest zależnych od podstawowego wsparcia dochodu oprócz emerytury (stan na wrzesień 2023 r.). Dotyczy to emerytów, których dochody nie są wystarczające do pokrycia kosztów utrzymania na starość lub w przypadku całkowitego zmniejszenia zdolności do zarobkowania. Zgodnie z niemieckim ubezpieczeniem emerytalnym (DRV) osoby, których całkowity dochód jest niższy niż 1 015 euro, powinny mieć sprawdzone prawo do podstawowego wsparcia dochodu. Dla tej grupy osób podwyżka emerytur w lipcu 2024 r. nie jest dobrą wiadomością, przynajmniej na drugi rzut oka. (Czytaj dalej poniżej)
Przeczytaj także: Rusza wypłata dodatkowych pieniędzy dla emerytów. Wszyscy mają powody do radości

Jak informuje prawnik i doradca emerytalny Peter Knöppel w Rentenbescheid24, zarówno podwyżka emerytury, jak i dodatek do emerytury oznaczają „podwójne nieszczęście dla […] emerytów, którzy otrzymują podstawowe świadczenia emerytalne”. Chociaż emerytura jest zwiększana o różne wartości procentowe, oznacza to również, że podstawowe świadczenia emerytalne są zmniejszane – informuje RUHR24.

Według Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, pomoc społeczna jest ostatecznie „świadczeniem podrzędnym i dlatego jest zazwyczaj świadczona dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych opcji, takich jak dochód”.

Podstawowe zabezpieczenie emerytalne oznacza, że dodatki są anulowane

Z definicji dochód obejmuje również „wszelkiego rodzaju emerytury i renty z Niemiec i zagranicy, w tym emeryturę Riester, jeśli jest wypłacana”, wyjaśnia DRV. W przeciwieństwie do emerytur ustawowych, emerytury podstawowe na mocy federalnej ustawy emerytalnej nie są liczone jako dochód.

Zarówno podwyżka emerytury, jak i dodatek do emerytury z tytułu ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej są zatem definiowane jako dochód. Obie podwyżki przepadają ze względu na świadczenie z tytułu zabezpieczenia podstawowego. Jak wyjaśnia Knöppel, kwoty te są kompensowane ze świadczeniem z tytułu zabezpieczenia podstawowego, pod warunkiem, że „limity dochodów określone w § 85 SGB XII (dwukrotność standardowego poziomu potrzeb 1, dla osób samotnych) nie zostaną przekroczone”.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota 563 euro została oszacowana na standardowy poziom potrzeb 1. Podwójna stawka wynosi zatem 1 126 euro. Emeryci, którzy przekroczą limity dochodów i dodatki określone w kodeksie zabezpieczenia społecznego nr 12, nie będą już otrzymywać podstawowego wsparcia dochodu, wyjaśnia Knöppel.