Przejdź do treści

Podwójne obywatelstwo a wjazd do Polski i wyjazd z RP

13/10/2021 20:50 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:23

Podwójne obywatelstwo a podróż do Polski.

Osoby, które oprócz polskiego mają także inne obywatelstwo, wybierając się do Polski powinny posiadać ważny polski paszport. Wielu rodaków – z podwójnym obywatelstwem – uważa, że do przekraczania polskiej granicy wystarczy ważny dokument podróży drugiego państwa. Nic bardziej mylnego. Podpowiadamy, jak uniknąć przykrych niespodzianek na lotnisku.

Art. 3 ustawy o obywatelstwie polskim stanowi:
1. Obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

2. Obywatel polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Zgodnie z tymi przepisami osoba, która w trakcie odprawy paszportowej powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa powinna przedstawić ważny polski dokument podróży (paszport, dowód osobisty – w przypadku podróży do krajów strefy Schengen).

Straż Graniczna informuje, że jeśli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie się dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły jej przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Przykładowo ograniczony będzie czas dozwolonego pobytu w RP (czyli 90 dni w okresie 180-dniowym), którego przekroczenie będzie uznane za naruszenie prawa skutkujące sankcjami. Czytaj dalej poniżej

>>Polacy a obywatelstwo niemieckie: dane statystyczne i wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród Polak w Niemczech

Warto dodać, że jeżeli w trakcie czynności przy odprawie granicznej przy wyjeździe z Polski funkcjonariusz Straży Granicznej ustali, że osoba zainteresowana posiada także obywatelstwo polskie będzie ją traktował wyłącznie jako obywatela polskiego.

Zgodnie z informacją Straży Granicznej: w takim przypadku nie mogą być wobec tej osoby zastosowane sankcje z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce, jednakże będzie od niej wymagane okazanie ważnego polskiego dokumentu umożliwiającego przekroczenie granicy RP.

Tak więc, aby uniknąć przykrych niespodzianek na lotnisku, pomimo ważnego paszportu wydanego przez inne państwo (którego obywatelstwo ma obywatel polski), należy mieć ze sobą także ważny polski paszport.

Podróż do Polski

Mając podwójne obywatelstwo (polskie i innego kraju), planując przyjazd do Polski warto wcześniej sprawdzić, czy polski paszport jest ważny. Jeżeli nie, należy złożyć wniosek o jego wydanie w polskim konsulacie. Czas oczekiwania na dokument jest różny w zależności od kraju i konsulatu polskiego i wynosi około 30 dni.

Chyba że polski paszport stracił ważność w trakcie pobytu w Polsce. Wówczas o nowy dokument należy ubiegać się w Polsce (przydatne informacje: https://www.gov.pl/web/gov/paszport-informacje-o-dokumencie).

Źródło: Wojciech Napora, Powroty.gov.pl