Przejdź do treści

Niemcy: Dodatek energetyczny w wysokości 300 euro. Oto kto może otrzymać 600 euro

03/09/2022 10:39 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:31

Praca w Niemczech: Podwójny dodatek energetyczny w Niemczech. Wielu pracowników w Niemczech otrzyma we wrześniu ryczałt energetyczny w wysokości 300 euro. Niektórzy nawet podwójny. 

Podwójny dodatek energetyczny w Niemczech

Podwójny dodatek energetyczny w Niemczech

Ryczałt energetyczny (EPP) w wysokości 300 euro zostanie przelany na konta większości pracowników w Niemczech we wrześniu 2022 roku. Dzięki ryczałtowej stawce energetycznej, rząd federalny chce zapewnić wsparcie finansowe wszystkim pracownikom w Niemczech. Mowa o około 44 mln osób. 300 euro wypłacane jest jako jednorazowa dotacja, którą pracodawca wypłaci w większości przypadków we wrześniu wraz z wynagrodzeniem. Dodatek ten jest opodatkowany i zostanie wypłacony automatycznie. O ryczałt nie trzeba składać wniosku. Premii nie otrzymają wszyscy pracownicy, ale może się zdarzyć, że niektórym zostanie wypłacona dwukrotnie.

>>> Termin wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 300 euro

Podwójna wypłata dodatku energetycznego. Co robić?

Zasadniczo z premii w wysokości 300 euro skorzystają pracownicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należące do klas podatkowych od 1 do 5, osoby pracujące w ramach MiniJob (które należą do klas podatkowych od 1 do 5), rzemieślnicy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły natomiast odpisać 300 euro od zaliczki na podatek dochodowy.

W niektórych sytuacjach ryczałt może zostać wypłacony pracownikowi dwukrotnie. W takiej sytuacji mogą znaleźć się osoby, które są zatrudnione u kilku pracodawców, ale pracują także jako freelancerzy lub prowadzą firmę.

Czytaj także:

Może się wówczas zdarzyć, że pracownik otrzyma EPP od pracodawcy oraz automatycznie zostaną obniżone jego zaliczki na podatek. W takich przypadkach urząd skarbowy powinien skorygować podwójną wypłatę EPP o wymiar podatku dochodowego na 2022 r. W razie wątpliwości, należy udać się bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego.

W celu ustalenia, czy może Ci zostać wypłacony podwójny dodatek energetyczny, powinieneś sprawdzić wszystkie swoje dochody, ponieważ: jeśli pobierasz więcej niż jedno wynagrodzenie, możesz znaleźć się w takiej sytuacji. Oprócz dochodów z pracy zależnej wyróżnia się następujące inne rodzaje dochodów:

  • Dochód zgodnie z § 15 ustawy o podatku dochodowym (działalność handlowa)
  • Dochód zgodnie z § 18 ustawy o podatku dochodowym (praca na własny rachunek)
  • Dochód wg § 13 ustawy o podatku dochodowym (rolnictwo i leśnictwo)

Podwójny dodatek energetyczny (EPP) dla małżonków

Istnieje jednak sytuacja, że jedno gospodarstwo domowe otrzyma więcej niż jeden dodatek energetyczny. Może się tak zdarzyć, ponieważ przysługuje on jednorazowo praktycznie wszystkim pracownikom.

źródło: CHIP.de, PolskiObserwator.de