Finał XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

3 czerwca 2019 r. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyło się uroczyste zakończenie jubileuszowej XV Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, zorganizowanej pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, prof. Andrzeja Przyłębskiego, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Tradycyjnie już zwycięscy i uczestnicy II etapu OJP spotkani się w Ambasadzie, by razem świętować sukcesy polskich uczniów. Wszystkim obecnym dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wręczył nowy Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w RFN, Konsul RP w Berlinie Piotr Golema. Imprezę prowadziła Konsul ds. Polonii, Jowita Wencius.

Źródło: Strona internetowa Ambasady RP w Rzymie

Galeria zdjęć na stronie Ambasady: