Przejdź do treści

Od 16 maja w Polsce przestanie obowiązywać stan epidemii

06/05/2022 12:51 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:21

Polska znosi stan epidemii od 16 maja. Zostanie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego – poinformował w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Polska znosi stan epidemii

Polska znosi stan epidemii od 16 maja 2022 roku

Od 16 maja stan epidemii w Polsce będzie przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego – poinformował 6 maja minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany co najmniej do września.

„To nie jest żadne zniesienie epidemii, tylko – mówiąc symbolicznie – przełączenie czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe, które pokazuje, że jest ryzyko, jest zagrożenie, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku” – powiedział szef MZ na konferencji w Warszawie.

Polska: Unijny certyfikat covidowy po trzeciej dawce szczepionki jest ważny bezterminowo

Minister zwrócił uwagę, że widoczny jest trend spadkowy liczby zakażeń i hospitalizacji, a ośrodki prognozujące oceniają, że w najbliższych miesiącach trend ten będzie kontynuowany. Akcentował też, że sytuacja w Polsce jest monitorowana pod kątem pojawiania się nowych mutacji, śledzone są też doniesienia z zagranicy.

Pandemia zmierza w kierunku endemii

Niedzielski wyraził przekonanie, że pandemia zmierza powoli w kierunku endemii. „Pandemia to sytuacja, gdy mamy gwałtowny wybuch zachorowań, dynamiczny przyrost infekcji, dynamiczny rozwój choroby w populacji, która nie jest uodporniona, zaszczepiona. Zmierzamy do endemii, czyli sytuacji, w której wirus czy zakażenia są w otoczeniu, ale ze względu na szczepienia, które odegrały kluczową rolę, na wyraźną liczbę osób, które przechorowują infekcję endemia nie stanowi już takiego zagrożenia dla życia społeczno-gospodarczego” – wskazał.

Minister stwierdził, że wrzesień będzie testem tego, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią.

„Sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia – mówię tu o stanie zagrożenia epidemicznego – z jednej strony pozwala utrzymać pewnego rodzaju gotowość legislacyjną do wprowadzania różnych rozwiązań, z którymi mieliśmy do czynienia podczas stanu epidemicznego, ale jednocześnie wysyłamy bardzo ważny sygnał, który mówi, że sytuacja i nasza ocena ryzyka w tej sytuacji jest zdecydowanie lepsza” – powiedział Niedzielski.

Stan zagrożenia utrzymany do września

Zaznaczył, że „prawdziwym testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, będzie wrzesień, kiedy spodziewać się można w wyniku powrotu do szkół, do pracy, zwiększonej transmisji i też pewnej sezonowości, którą do tej pory obserwowaliśmy”.

Dlatego – jak zapowiedział – „stan zagrożenia będzie utrzymany co najmniej do okresu wrześniowego”.

Pytany, co w praktyce oznacza przejście ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego, szef MZ wskazał, że „regulacje, które do tej pory wymagały warunkowania stanem epidemii, w tej chwili tego warunkowania już nie wymagają”.

Uwaga kierowcy: Nietypowe znaki stanęły przy drogach w Polsce

„Stan zagrożenia epidemicznego, to cały czas możliwość wprowadzania szybkich działań, które pomogą nam reagować, jeżeli na przykład w ramach monitoringu będziemy widzieli jakieś zagrożenie albo na świecie to zagrożenie zostanie zidentyfikowane” – zaznaczył Niedzielski.

Stan epidemii obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

źródło: Ministerstwo Zdrowia, PAP, PolskiObserwator.de