Przejdź do treści

Nowe obostrzenia w Polsce już obowiązują! Dotyczą także kwarantanny po przyjeździe

01/12/2021 12:55

Obostrzenia Polska 2021

Obostrzenia w Polsce grudzień 2021: Od środy, 1 grudnia 2021 roku, obowiązują bardziej surowe obostrzenia przy wjeździe do Polski i na terenie kraju:

 • dla podróżujących z krajów non-Schengen wprowadzone zostało wydłużenie kwarantanny do 14 dni i zwolnienie z niej na podstawie testu PCR wykonanym po upływie 8 dni od przekroczenia granicy
 • wjazd do Polski z krajów Schengen również podlega kwarantannie, ale łatwo jest uzyskać natychmiastowe zwolnienie z niej
 • obowiązuje zakaz lotów do kilku państw 
 • w całej Polsce obowiązują bardziej restrykcyjne limity osób m.in. w kościołach, galeriach handlowych, obiektach sportowych, kinach i teatrach 

>>Wjazd do Niemiec w GRUDNIU 2021 r.: Obostrzenia na granicy i na terenie Niemiec

Wydłużona kwarantanna dla podróżujących z krajów non-Schengen

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. obowiązują nowe zasady kwarantanny dla podróżujących z krajów non-Schengen. Kwarantanna została wydłużona do 14 dni. Wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe w przypadku negatywnego wyniku testu PCR, który został wykonany po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy. Kwarantanna nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Zakaz lotów z krajów wysokiego ryzyka

Od 30 listopada do 13 grudnia obowiązuje zakaz lotów z krajów wysokiego ryzyka:

 • Botswany,
 • Eswatini,
 • Lesotho,
 • Mozambiku,
 • Namibii,
 • RPA,
 • Zimbabwe.

Ważne! Osoby wracające w tych krajów muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. Obowiązek ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych, które posiadają unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Wjazd do Polski z krajów strefy Schengen (utrzymano dotychczasowe zasady)

Poniżej wymienione zasady obowiązują podróżnych z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy,
 • 4 państwa spoza UE, które należą do strefy Schengen  – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein

Podróż drogą lądową (samochodem, autobusem, pociągiem, pieszo)

Należy mieć przy sobie zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19, byciu ozdrowieńcem lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin. Okazanie tego dokumentu, na wypadek kontroli wyrywkowej, zwalnia z kwarantanny, która wynosi 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo.

Dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osób dorosłych  dysponujących negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych są automatycznie zwalniane z kwarantanny bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu.

Z obowiązku kwarantanny i testowania zwolnieni są:

 • zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,
 • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych, nie dotyczy to zasadniczo wjazdu drogą powietrzną.
 • Dalsze wyjątki i szczegóły zawierają rozporządzenia i informacje polskiej Straży Granicznej.

Podróż samolotem do Polski z UE:

 • osoby podróżujące do Polski samolotem z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice wewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SaRS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

Zaostrzone restrykcje na terenie kraju

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. obowiązują bardziej restrykcyjne limity osób m.in. w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych czy kościołach.

 • Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, wesołe miasteczka, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (poprzednio obowiązywało 75 proc. obłożenia)
 • Zgromadzenia, wesela, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (poprzednio 150 osób).
 • Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (poprzednio 500 osób).
 • Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, kasyna, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy, galerie handlowe, domy i ośrodki kultury, pokoje zagadek, sale zabaw, biblioteki– 1 osoba na 15 m2 (poprzednio  1 osoba na 10 m2)

Uwaga! Do liczby osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:42