Przejdź do treści

Polska: Stan wyjątkowy ma zostać przedłużony. Oto, co to oznacza dla ludności Polski

28/09/2021 20:54

Zdjęcie: Marek Borowski/KPRP, źródło: serwis Prezydent.pl

Polska: „– Wydaje się, że przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni będzie uzasadnione” – powiedział Prezydent Andrzej Duda po zakończeniu spotkania z szefami MSWiA, MON i Straży Granicznej. Jak dodał, jest to potrzebne funkcjonariuszom i wojsku do tego, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania.

– Rząd podjął decyzję, że występuje do mnie z wnioskiem, by przedłużyć istniejący stan wyjątkowy o 60 dni – mówił Prezydent. – Kiedy tylko ten wniosek zostanie do mnie skierowany, wystąpię zgodnie z zapisami konstytucji do Sejmu, aby wypowiedział się w tej kwestii, aby wyraził zgodę na przedłużenie tego stanu wyjątkowego o 60 dni – poinformował. Zastrzegł też, że jeżeli będzie taka możliwość, zawsze można będzie skrócić stan wyjątkowy.

Stan wyjątkowy: jakie ograniczenia obowiązują?

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej Czytaj dalej poniżej

 Polska: Opublikowano zdjęcia z telefonów ludzi koczujących przy polsko-białoruskiej granicy „Najpierw turyści, później uchodźcy”

  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach
  • zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

Źrodło: Prezydent.pl, PAP, PolskiObserwtaor.de

AKTUALIZACJA 28/09/2021 20:55