Przejdź do treści

40 lat temu rozpoczął się w Polsce stan wojenny

13/12/2021 10:54

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Czołgi T-55 na ulicach Zbąszynia w czasie stanu wojennego / J. Żołnierkiewicz – http://www.solidarnosc.gov.pl/index.php?document=48

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa uchwaliła dekret o wprowadzeniu stanu wojennego. Od godz. 6:00 media transmitowały przemówienie gen. Jaruzelskiego, I sekretarza KC PZPR, szefa rządu i MON. Na polskie ulice wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone, pojawiły się oddziały wojska i milicji.

Wprowadzono godzinę milicyjną od godz. 22 do godz. 6 rano, a na wyjazdy poza miejsce zamieszkania potrzebna była przepustka. Korespondencja podlegała oficjalnej cenzurze, wyłączono telefony, uniemożliwiając między innymi wzywanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Wprowadzenie stanu wojennego miało położyć kres masowemu ruchu oporu wobec komunistycznych rządów w Polsce, którego reprezentantem stała się Solidarność.

W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W sumie w ogromnej operacji policyjno-wojskowej użyto 80 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. 

Olaf Scholz spotkał się z Mateuszem Morawieckim: „To otwarcie nowego rozdziału relacji polsko-niemieckich”

Zamknięte zostały granice, bez specjalnej przepustki nie można było także opuścić miejsca zamieszkania. Zawieszono wszystkie organizacje społeczne, w tym związki zawodowe. Nadawano tylko jeden program telewizyjny i radiowy, zawieszono wydawanie większości pism. Na kilka tygodni zawieszono pracę szkół wyższych i lekcje w szkołach.

Stan wojenny trwał formalnie 586 dni – zniesiono go 22 lipca 1983 r.  Winnych większości przestępstw nie udało się ukarać. W 2006 r. Instytut Pamięci Narodowe oszacował liczbę ofiar stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983), które poniosły śmierć (głównie śmiertelne postrzały i pobicia) podczas strajków i manifestacji na 56 osób. 14 grudnia 9 górników z kopalni Wujek straciło życie podczas pacyfikacji strajku. Ogółem, w stanie wojennym zostało internowanych ponad 10 tys. osób, w tym ok. 300 kobiet, (głównie działaczy i związani z Solidarnością).

Źródło: PAP, Prezydent, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 13/12/2021 11:07