Przejdź do treści

Uznawanie w Polsce szczepień przyjętych za granicą

11/10/2021 15:28

Uznawanie w Polsce szczepień przyjętych za granicą: Każdy obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawniony do udziału w polskim Narodowym Programie Szczepień, który przyjął szczepienie przeciwko COVID-19 (jedna lub dwie dawki) poza granicami kraju, szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneka i Johnson & Johnson), może zgłosić się do wybranego punktu szczepień w Polsce, w celu uzyskania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (tzw. green pass).

Uznawanie w Polsce szczepień przyjętych za granicą

W przypadku posiadania Certyfikatu wystawionego przez inny kraj członkowski UE nie ma obowiązku dodatkowego uznawania go w Polsce.

Uznawanie w Polsce szczepień przyjętych za granicą

Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia szczepienia dokonanego za granicą, do krajowego systemu ewidencji szczepień prowadzonego w systemie e-Zdrowie (P1) i uzyskania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (tzw. green pass) jest przedłożenie przez osobę zainteresowaną następujących dokumentów w punkcie szczepień:

  • oryginału wraz z kopią dokumentu (certyfikatu/zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia;
  • tłumaczenia na język polski dokumentu, o którym mowa w pkt 1 przez tłumacza przysięgłego;
  • oświadczenia osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z wprowadzeniem szczepienia wykonanego poza granicami kraju do systemu krajowego, w tym zgoda na automatyczne wygenerowanie w systemie e-Zdrowie (P1) Unijnego Certyfikatu COVID-19 po zakończeniu pełnego cyklu szczepienia.

>> Podróż do Polski z Niemiec: Obostrzenia obowiązujące w październiku 2021 roku

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia