Przejdź do treści

Wjazd do POLSKI z Niemiec w lutym 2022 roku

28/01/2022 13:23

Wjazd do Polski w lutym 2022 roku: Zasady wjazdu do Polski w lutym 2022 roku obowiązujące osoby podróżujące z krajów Schengen.

Wjazd do Polski w lutym 2022 roku

Osoby, które zamierzają podróżować do Polski w lutym 2022 roku muszą nadal liczyć się z obostrzeniami dotyczącymi wjazdu dot. np. ważności certyfikatów covidowych.

Wjazd do Polski w lutym 2022 roku: Kwarantanna

Przy wjeździe do Polski z NIEMIEC, innego kraju należącego do strefy Schengen lub z Turcji obowiązuje zasadniczo kwarantanna wynosząca 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo.

W ramach nowych środków dotyczących podróżowania ministrowie spraw europejskich zgodzili się, że ograniczenia w swobodnym przepływie, takie jak kwarantanna i dodatkowe testy na Covid-19, powinny zakończyć się od 1 lutego dla podróżnych posiadających ważny unijny cyfrowy certyfikat covidowy.

Poluzowanie obostrzeń w podróżach w UE

Kwarantanna cię nie obowiązuje, jeśli:

 1. jesteś zaszczepiony(a) pełnym cyklem szczepienia:
  • szczepionką, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,
  • od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),
  • szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.
 2. Przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (jesteś tzw. ozdrowieńcem):
  • nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR,
  • masz dokument, który potwierdza przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID,
 3. Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19:
  • poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim,
  • test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 4. Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19.

Jeśli została na ciebie nałożona kwarantanna, możesz do 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni cię z niej.

Wjazd do Polski w lutym 2022 roku: Karta Lokalizacji Podróżnego

Osoba, która przekracza granicę państwową RP samolotem, przed odprawą wypełnia Kartę Lokalizacji Podróżnego w postaci elektronicznej, a jeśli nie ma takiej możliwości – kartę lokalizacji podróżnego w postaci papierowej przekazaną przez personel pokładowy.

Wjazd do Polski w lutym 2022 roku: Unijny Certyfikat COVID

Od 1 lutego w Polsce będą funkcjonować dwa rodzaje certyfikatów covidowych: polski i unijny.

Unijny certyfikat covidowy będzie ważny w całej UE przez 9 a nie jak do tej pory 12 miesięcy bez dawki przypominającej.

Wciąż nie jest jasne, jak długo świadectwa szczepień będą ważne po przyjęciu dawki przypominającej. Czytaj dalej TUTAJ.

źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News