Przejdź do treści

Co dalej z polskim systemem emerytalnym?

24/08/2016 13:08

lawka11W bieżącym roku jest przeprowadzony przegląd systemu emerytalnego. Stąd też w ramach obrad Rady Dialogu Społecznego rozpoczęła się dyskusja nad najważniejszymi kwestiami w tym zakresie: warunkami nabycia prawa do emerytury, zasadami waloryzacji, tytułami do ubezpieczeń społecznych.

Po analizie zgłaszanych wniosków, opinii w ramach prac Rady Dialogu oraz planowanych szerokich konsultacji zostanie opracowany dokument, który będzie próbą połączenia społecznych oczekiwań w zakresie modelu systemu emerytalnego z możliwościami finansowymi państwa.

W zależności od wyników przeglądu oraz wniosków wynikających z dyskusji z wszystkimi partnerami społecznymi, rząd podejmie odpowiednie decyzje w zakresie koniecznych zmian w systemie emerytalno-rentowym.

Wysokość świadczenia emerytalno-rentowego jest obecnie uzależniona jest od liczby lat pracy oraz od wysokości osiąganego wynagrodzenia w trakcie aktywności zawodowej. Podstawą ustalenia emerytury jest suma środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS (wraz z kwotą środków przeniesionych z OFE).

Dla kolejnych przechodzących na emeryturę roczników dłuższa aktywność zawodowa oznaczać będzie relatywnie wyższe świadczenie, ze względu na fakt, że na jego wysokość wpływa nie tylko wyrażony stażem pracy i opłaconymi składkami wkład ubezpieczonego do systemu (wzrost licznika w formule emerytalnej), ale również dalsze trwanie życia (późniejsze przejście na emeryturę obniża mianownik formuły emerytalnej).

Prognozy dotyczące wysokości otrzymywanych w przyszłości emerytur są na bieżąco analizowane, a przepisy regulujące system emerytalny dostosowywane są do zmieniających się warunków demograficznych i ekonomicznych w celu zapewnienia ubezpieczonym maksymalnej ochrony emerytalnej.

Podstawą obowiązującego w Polsce systemu emerytalnego jest tzw. umowa międzypokoleniowa, czyli założenie, że młodsze pokolenia będą finansować emerytury osób starszych. Zasadniczym warunkiem wydolności takiej umowy jest przyrost rzeczywisty liczby ludności przynajmniej na poziomie gwarantującym stałą liczbę populacji. System repartycyjny oznacza wypłacanie świadczeń emerytalnych z bieżących składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od osób czynnych zawodowo.

Czytaj dalej na stronch serwisu 

Źródło: Serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Co dalej z systemem emerytalnym?, 22.08.2016


Zobacz także:

Osoby, które przepracowały pewne okresy na terenie kilku krajów członkowskich, powinny wiedzieć, że mogą ubiegać się o emeryturę wypłacaną przez wszystkie kraje, w których były zatrudnione. Procedura nie jest skomplikowana, trzeba tylko wiedzieć, dokąd się zwrócić i w jakim czasie – Czytaj: Kiedy przysługuje emerytura po pracy w kraju członkowskim?

Gdzie osoba, która pracowała zaróno w Polsce jak i w innym kraju UE składa wniosek o rentę lub emeryturę – poradnik