Przejdź do treści

Prace sezonowa w Niemczech przy zbiorach 2022 – Warunki dot. wynagrodzenia, zakwaterowania i ubezpieczenia

07/07/2022 20:40 - AKTUALIZACJA 15/01/2024 18:35

Praca w Niemczech: Praca sezonowa w Niemczech przy zbiorach 2022. Płaca minimalna, kwestia zakwaterowania, utrzymania i składek. Oto, co mówią przepisy.

Praca sezonowa w Niemczech 2022 – zbiory – ile wynosi wynagrodzenie minimalne

Od 1 lipca 2022 roku w Niemczech minimalna stawka za godzinę pracy wynosi 10,45 euro brutto. W pełnym wymiarze czasu pracy w miesiącu daje 1811 euro brutto miesięcznie.  Od 1 października 2022 r. minimalne wynagrodzenie w Niemczech wzrośnie do 12 euro brutto.

Także pracownicy sezonowi zatrudnieni w rolnictwie, podlegają przepisom prawa, dotyczącym płacy minimalnej. Oznacza to, że nie mogą otrzymywać wynagrodzenia niższego, od tego, które rząd ustanowił jako płacę minimalną. 

>>>Płaca minimalna w Niemczech 2022: Stawki obowiązujące od 1 lipca 2022 roku

Praca sezonowa w Niemczech – umowa o pracę 

W Niemczech nie ma obowiązku zawierania pisemnej umowy o pracę. Ustalenia ustne czy przesłane drogą mejlową traktowane są jako zobowiązujące. Pracodawca musi jednak najpóźniej po miesiącu przedstawić na piśmie warunki zatrudnienia.

Umowa musi zawierać:

• imię, nazwisko i adres pracownika oraz nazwę i adres pracodawcy

• datę rozpoczęcia i przewidywany okres trwania stosunku pracy

• miejsce pracy

• opis obowiązków

• wysokość wynagrodzenia, ewentualnych dodatków do pensji i termin ich wypłaty

• uzgodniony czas pracy, w tym gwarantowany minimalny czas pracy

• wymiar urlopu wypoczynkowego

• terminy wypowiedzenia stosunku pracy

• informację o obowiązujących umowach zbiorowych

>>>PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

Płaca minimalna a wynagrodzenie akordowe

W rolnictwie pracodawcy często ustalają wysokość wynagrodzenia pracownika w zależności od ilości zebranych owoców i warzyw. Jest to tak zwane wynagrodzenie akordowe. Dzięki niemu pracownicy mogą otrzymywać wyższe zarobki. Jeśli pracownik zbierze na godzinę więcej skrzynek, że przekroczy stawkę ustawowej płacy minimalnej wynoszącej 10,45 euro brutto otrzyma wyższe wynagrodzenie.

Czas pracy w Niemczech 

Średni czas pracy w Niemczech wynosi 8 godzin dziennie. Okresowo może zostać wydłużony do 10 godzin dziennie. Między dwiema zmianami pracownik powinien mieć co najmniej 11 godzin wypoczynku. W przypadku pracy przy zbiorach czas pracy rozpoczyna się od pracy na polu.  Do czasu pracy doliczane są jedynie przejazdy między polami w ciągu dnia pracy.

>>>Rejestracja w niemieckim urzędzie pracy także dla Polaków POSZUKUJĄCYCH pracy

Praca sezonowa – narzędzia, woda, rękawiczki ochronne – kto za to płaci

Zgodnie z niemieckim prawem pracodawca musi zapewnić pracownikowi środki ochrony indywidualnej i narzędzia. W przypadku pracy w upale musi zapewnić dostateczną ilość wody. Nie wolno mu potrącać z pensji żadnych pieniędzy z tytułu ochrony. Należy sprawdzać na odcinku z wypłaty czy jest to przestrzegane.

Praca sezonowa w Niemczech a składki na ubezpieczenie społeczne

To czy pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu czy też nie zależy od rodzaju umowy o pracę. Pracownicy sezonowi najczęściej podlegają ubezpieczeniu. Pracownik powinien wypełnić kwestionariusz stwierdzający

obowiązek ubezpieczenia ze strony internetowej ubezpieczenia

społecznego dla rolnictwa, leśnictwa i ogrodnictwa www.svlfg.de/auslaendische-saisonarbeitskraefte. Formularz jest dostępny także w języku polskim.

Koszty zakwaterowania i utrzymania w Niemczech pracowników rolnych

Pracownik musi otrzymać umowę, w której jasno opisano warunki zakwaterowania i utrzymania. Jeżeli pracodawca oferuje pracownikowi najem kwatery, w umowie musi być określony koszt najmu i kto go będzie opłacał.  Warunki dotyczące zakwaterowania opisuje się w odrębnej umowie. Oprócz tego umowa musi określać jaką kwotę pracodawca oferuje pracownikowi „na życie”. Ta kwota jest nazywana „kwotą wolną od potrąceń. 

Ważne: Jeżeli pracodawca chce potrącać koszty czynszu i utrzymania z pensji pracownika musi to zaznaczyć w umowie. Oprócz tego odliczenia te muszą być wyróżnione na odcinku z wypłaty.

Więcej informacji i wsparcie

Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia w Niemczech pomocników przy zbiorach udzielone przez Federację Niemieckich Związków Zawodowych w języku polskim są dostępne na stronie: www.faire-mobilitaet.de/landwirtschaft

Źródło: Arbeitsagentur.de, Faire-mobilitaet.de, PolskiObserwator.de