Home » PRACA » PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

PRAWO PRACY W NIEMCZECH. 7 najważniejszych zasad dotyczących pensji, urlopu i chorobowego

prawo pracy w Niemczech

Prawo pracy w Niemczech jasno określa maksymalny tygodniowy czas pracy, liczbę dni urlopu wypoczynkowego przysługujących każdemu pracownikowi, a także zasady wypłacania wynagrodzenia w okresie choroby. Oto, kilka najważniejszych zasad kodeksu pracy w Niemczech.

Minimalna płaca w Niemczech

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy. Od lipca 2021 r. ustawowa płaca minimalna wynosi w Niemczech 9,60 euro. Obok ustawowej płacy minimalnej istnieje szereg branżowych płac minimalnych. Nowy rząd niemiec zapowiedział, że od 2022 roku podniesie stawki minimalnego wynagrodzenia do 12 euro na godzinę.

Czytaj więcejPłaca minimalna w Niemczech: Czym jest i ile wynosi w 2021 roku

Etat w Niemczech

40 godzin tygodniowo – tyle wynosi pełen etat w Niemczech
48 godzin tygodniowo– to określony ustawowo maksymalny tygodniowy czas pracy

W wyjątkowych sytuacjach niemiecki kodeks pracy dopuszcza 60 godzin pracy z wyrównaniem do 48 godzin w ciągu 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech: Różnica pomiędzy ALG I i ALG II

Praca a dni tygodnia

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, przerwy, pracę w niedziele i święta, pracę na dyżurze reguluje niemiecka ustawa o czasie pracy  Arbeitszeitgesetz. 

Zgodnie z przepisami dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowy – 60 godzin. W wielu firmach przyjmuje się 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku  i 7 godzinny w piątek.

W niektórych branżach tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, w wymiarze 6 dni wraz z sobotą.

10 godzinny czas pracy w sezonie

Zdarza się, że w sezonie lub okresach, kiedy firma otrzymuje wyjątkowo dużo zleceń dzienny czas pracy zostaje wydłużony do 10 godzin lub 60 godzin tygodniowo. Jest zgodne z niemieckim kodeksem, od warunkiem jednak, że  długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosi średnio 8 godzin.

Warto wiedzieć:

W przypadku kierowców nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych są przepisy europejskie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii czasu pracy  i okresach odpoczynku.

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Podobnie jak w przypadku czasu pracy wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego  zależy od regulacji zawartych w zbiorowych układach pracy. Najczęściej wynosi on 30 dni roboczych w roku.

Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni robocze w roku kalendarzowym.  Obszerniej na temat urlopu wypoczynkowego w Niemczech piszemy tutaj.

Chorobowe w Niemczech

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza zwyczajowo dostarcza się najpóźniej do czwartego dnia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego już w pierwszym dniu nieobecności w pracy.

Warto wiedzieć:
Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Czytaj więcej: Zwolnienie lekarskie w Niemczech 

Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

Ważne:
W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech 

W firmach zatrudniających ponad 10 osób znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, która chroni przed tzw. zwolnieniem społecznie nieuzasadnionym kobiety w ciąży, kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.

Jeśli doszło do sporu z pracodawcą i nie udało Ci się go załatwić polubownie, możesz skorzystać z pomocy prawnej. Jeśli nie masz wystarczających środków, aby opłacić adwokata, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownikom, których prawa pracownicze były łamane przez pracodawców. Czytaj więcej: Pomoc dla pracowników w Niemczech: Aktualne przydatne adresy

Szczegółowe informacje dotyczące kodeksu pracy w Niemczech dostępne są na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub naszą stronę
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
Śledź nas
 Fans
 Followers
 Followers