Przejdź do treści

7 najważniejszych zasad dotyczących prawa pracy w Niemczech

06/06/2023 21:44 - AKTUALIZACJA 06/06/2023 21:44

Praca w Niemczech: Prawa pracownika w Niemczech – Prawo pracy w Niemczech wprowadza szereg uregulowań mających na celu ochronę pracowników i ustalanie standardów dotyczących czasu pracy, urlopu i wynagrodzenia za okres choroby. Oto kilka najważniejszych zasad kodeksu pracy, które każdy powinien znać.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Wkrótce nowa podwyżka płacy minimalnej w Niemczech. Radość dla milionów pracowników

Prawa pracownika w Niemczech: Minimalna płaca w Niemczech

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy. W 2023 roku płaca minimalna wynosi 12 euro brutto za godzinę. Stawka ta obowiązuje także w 2023 roku. Przy 40-godzinnym tygodniu pracy zarobki brutto przy płacy minimalnej wynoszą około 2080 euro miesięcznie. Płaca netto, tj. po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, różni się w zależności od osoby i zależy od takich czynników, jak klasa podatkowa, stan cywilny, liczba dzieci, wyznanie i kraj federalny. Przeczytaj koniecznie: Zarobki w Niemczech. Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto. Obecnie płaca minimalna w Niemczech jest drugą najwyższą w Unii Europejskiej.

Prawa pracownika w Niemczech: Ile wynosi etat w Niemczech

40 godzin tygodniowo – tyle wynosi pełen etat w Niemczech
48 godzin tygodniowo– to określony ustawowo maksymalny tygodniowy czas pracy. W wyjątkowych sytuacjach niemiecki kodeks pracy dopuszcza 60 godzin pracy z wyrównaniem do 48 godzin w ciągu 6 miesięcy.
Przeczytaj: Emerytura w Niemczech: Aktualne informacje na temat wieku emerytalnego i składek

Praca a dni tygodnia

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, przerwy, pracę w niedziele i święta, pracę na dyżurze reguluje niemiecka ustawa o czasie pracy  Arbeitszeitgesetz. 
Zgodnie z przepisami dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowy – 60 godzin. W wielu firmach przyjmuje się 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku  i 7 godzinny w piątek.
W niektórych branżach tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, w wymiarze 6 dni wraz z sobotą. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo:

10 godzinny czas pracy w sezonie

Zdarza się, że w sezonie lub okresach, kiedy firma otrzymuje wyjątkowo dużo zleceń dzienny czas pracy zostaje wydłużony do 10 godzin lub 60 godzin tygodniowo. Jest zgodne z niemieckim kodeksem, od warunkiem jednak, że  długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosi średnio 8 godzin.

Warto wiedzieć:
W przypadku kierowców nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych są przepisy europejskie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii czasu pracy  i okresach odpoczynku.

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Podobnie jak w przypadku czasu pracy wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego zależy od regulacji zawartych w zbiorowych układach pracy. Najczęściej wynosi on 30 dni roboczych w roku.
Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni robocze w roku kalendarzowym. 
PRZECZYTAJ: Firmy w Niemczech zaczynają wypłacać dodatek urlopowy, wynosi on od 150 do 2258 euro

Chorobowe w Niemczech

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza zwyczajowo dostarcza się najpóźniej do czwartego dnia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego już w pierwszym dniu nieobecności w pracy.

Warto wiedzieć:
Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.
>>> W ten sposób uzyskasz w Polsce zwolnienie lekarskie do Niemiec

Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

Ważne:
W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech 

W firmach zatrudniających ponad 10 osób znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, która chroni przed tzw. zwolnieniem społecznie nieuzasadnionym kobiety w ciąży, kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.
Szczegółowe informacje dotyczące kodeksu pracy w Niemczech dostępne są na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)

Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco