Przejdź do treści

Radość dla 26 milionów pracowników. Otrzymują premię inflacyjną

04/07/2024 13:10 - AKTUALIZACJA 06/07/2024 13:18

Premia inflacyjna dla milionów pracowników – Nieopodatkowana premia inflacyjna w wysokości do 3 000 euro, której wypłata musi nastąpić do końca 2024 roku, jest istotnym elementem pomocy przewidzianej przez niemiecki rząd dla milionów pracowników. To wsparcie finansowe ma na celu łagodzenie skutków rosnących cen i kosztów życia. Według najnowszych danych średnia wysokość premii inflacyjnej wynosi prawie 2 000 euro. Oto, komu przysługuje ta premia i jakie są warunki jej otrzymania.

premia inflacyjna

Premia inflacyjna dla milionów pracowników

26 milionów pracowników w Niemczech otrzymało łącznie ponad 52 miliardy euro w ramach premii inflacyjnej. Według badania przeprowadzonego przez Fundację Böcklera, pieniądze te ustabilizowały siłę nabywczą konsumentów, a tym samym całą gospodarkę. Około dwóch trzecich pracowników, którzy otrzymali premię, „postrzega jednorazową płatność jako umiarkowaną lub dużą ulgę w czasach wysokich cen” – pisze instytut ekonomiczny IMK Fundacji Böcklera.
W celu złagodzenia gospodarczych skutków wojny na Ukrainie i rosnących kosztów życia niemiecki rząd przyznał w 2022 roku możliwość wypłacenia pracownikom do 3000 euro nieopodatkowanej premii. Wsparcie może być wypłacane do końca 2024 roku. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Niemcy wprowadzili zmiany w zasiłku na dzieci – radość także dla Polaków

„Premia kompensacyjna z tytułu inflacji w znacznym stopniu przyczyniła się do odciążenia finansowego wielu pracowników, stabilizacji siły nabywczej, ograniczenia presji kosztowej wynikającej z efektów drugiej rundy na wynagrodzenia i poprawy zaufania do instytucji politycznych w fazie wysokiej inflacji w latach 2022-2023” – pisze IMK.

Odbiorcy premii inflacyjnej w Niemczech – statystyki

W kategoriach makroekonomicznych premia odpowiadała około jednemu procentowi produktu krajowego brutto. Jednostkowe koszty pracy, które odzwierciedlają stosunek kosztów do wydajności, zostały zmniejszone o około 1,5 procent.
Średnia wysokość premii inflacyjnej wypłaconej pracownikom wyniosła 1953 euro. Na potrzeby badania ekonomiści przeanalizowali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród około 9600 osób. 69% pracowników podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne stwierdziło, że przynajmniej raz od jesieni 2022 r. otrzymało premię. Łącznie wypłacono 52,5 miliarda euro 25,8 mln pracowników w Niemczech.
Przeczytaj także: Berlin: 100 euro premii dla osób, które się wyprowadziły

Jak informuje „Spiegel” spośród pracowników objętych układami zbiorowymi 77 procent pracowników otrzymało premię. Średnia kwota dodatku wyniosła 2272 euro. W branżach bez układu zbiorowego wskaźnik ten wynosił 61 procent, a średnia kwota premii inflacyjnej wyniosła 1838 euro. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Rusza wypłata dodatkowych pieniędzy dla emerytów. Wszyscy mają powody do radości

Premia inflacyjna w Niemczech: Czym jest i komu przysługuje?

W obliczu wysokiej inflacji niemiecki rząd wprowadził III pakiet pomocowy, którego celem jest doraźna pomoc obywatelom oraz ograniczenie skutków inflacji. Jednym z głównych elementów tego pakietu jest nieopodatkowana premia inflacyjna, która może wynieść do 3000 euro.
Premia inflacyjna nie jest jednak przyznawana automatycznie. Jej wypłata zależy od dobrej woli pracodawcy, podobnie jak miało to miejsce w przypadku premii covidowej w 2022 roku. Prawo do jej otrzymania mają zarówno pracownicy zatrudnieni w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Kwota 3000 euro może być wypłacona jednorazowo lub podzielona na kilka rat, w zależności od decyzji pracodawcy.

Pracodawcy mają również możliwość przyznawania świadczeń rzeczowych zamiast pieniężnych, zgodnie z wymaganiami § 3 pkt 11c ustawy o podatku dochodowym. Wypłaty premii inflacyjnej rozpoczęły się pod koniec października 2022 roku i mogą być dokonywane do 31 grudnia 2024 roku. Pracownicy, którzy jeszcze jej nie otrzymali, mają czas do końca bieżącego roku na jej uzyskanie.

Jeśli pracodawca zdecyduje się na wypłatę premii inflacyjnej, musi ją przyznać wszystkim pracownikom zatrudnionym w firmie. Rodzaj umowy o pracę i wymiar godzin nie ma znaczenia. Pracownicy zatrudnieni w kilku firmach mogą otrzymać dodatek z tytułu inflacji w każdym z miejsc pracy, bez ograniczeń. Premia inflacyjna może być także uregulowana w układzie zbiorowym pracy. Na przykład w branży budowlanej premia wyniosła łącznie 1000 euro i była wypłacana w dwóch transzach. W branży dekarskiej wyniosła 950 euro, również wypłacane w dwóch ratach.

Podsumowując, premia inflacyjna jest ważnym narzędziem wsparcia finansowego dla pracowników w Niemczech w obliczu rosnących cen. Choć jej wypłata nie jest obowiązkowa, stanowi istotną pomoc dla wielu osób, łagodząc skutki inflacji i wspierając ich siłę nabywczą.