Przejdź do treści

Wzrasta zagrożenie promieniowania radioaktywnego. Władze niemieckie wydały nowe zalecenia

14/10/2022 13:45 - AKTUALIZACJA 14/10/2022 21:09
Wzrasta ryzyko awarii jądrowej w Niemczech

Wiadomości z Niemiec: Promieniowanie radioaktywne – jak się chronić. Zalecenia niemieckich władz. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, jak szybko może wzrosnąć ryzyko awarii jądrowej. Jednak tylko nieliczni wiedzą, co należy zrobić w tym przypadku.

>>>Niemcy: Naukowcy oszacowali jakie byłyby skutki wybuchu pocisku nuklearnego w Berlinie

Wzrasta ryzyko awarii jądrowej w Niemczech

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Konsumentów (BMUV) oraz Federalny Urząd Ochrony Radiologicznej (BfS) w Berlinie wynika, że prawie połowa mieszkańców Niemiec wierzy, że państwo ochroni ich w przypadku zagrożenia nuklearnego. Niestety niewielu wie, jak ludność powinna zachowywać się w tym przypadku. 

Wydarzenia wojny na Ukrainie wokół elektrowni atomowej w Zaporożu na Ukrainie pokazują, jak szybko może wzrosnąć zagrożenie nuklearne. „Naszym obowiązkiem jest informowanie ludności o zagrożeniach i środkach ochronnych oraz prowadzenie szkoleń” – powiedział Christian Kühn z BMUV. „Tam, gdzie brakuje wiedzy, musimy wypełnić luki”, dodał Kühn.

>>> Niemcy kontynuują przygotowania do blackoutu. Władze opublikowały oficjalny poradnik i listę sprzętu, który każdy powinien mieć w domu

Promieniowanie radioaktywne – jak się chronić. Zalecenia niemieckich władz

Prezydent BfS Inge Paulini poinformowała: „Otrzymaliśmy wiele pytań w pierwszych tygodniach wojny”. Ludzie chcieli wiedzieć, „jakie środki ochronne musiałyby zostać podjęte w Niemczech w przypadku incydentu na Ukrainie„. Według badania, 63 procent ankietowanych martwi się możliwym skażeniem radioaktywnym w wyniku awarii jądrowej, tylko około 20 procent wie, co ludność może zrobić, aby się chronić.

>>> Niemcy przygotowują się na blackout. Władze opublikowały listę zapasów, którą każdy powinien mieć w domu

Istnieją różne rodzaje sytuacji kryzysowych, w których materiał radioaktywny może przedostać się do środowiska. Są one opisane w „planach awaryjnych”, dzięki którym koordynowane jest wdrażanie szybkich środków.

Możliwa awaria jądrowa w Niemczech: Konieczna współpraca międzynarodowa

Ponieważ promieniowanie nie zatrzymuje się na granicach państw, Niemcy już współpracują z innymi krajami w Europie i na całym świecie w zakresie ochrony radiologicznej. W sytuacjach awaryjnych pomiary są intensyfikowane i uzupełniane przez mobilne systemy pomiarowe na ziemi lub w powietrzu.

>>> Trwają przygotowania do blackoutu w Niemczech: Ta żywność jest niezbędna na wypadek przerw w dostawach prądu

Prawdopodobieństwo zagrożenia w Niemczech jest mniejsze ze względu na odległość, ale nie można go wykluczyć, jak pokazał przykład Czarnobyla w 1986 roku. Do wypadku doszło ponad 1000 kilometrów od terytorium Niemiec. Jednak w zależności od warunków pogodowych i prądów powietrznych, chmury promieniowania radioaktywnego mogą pokonywać duże odległości i przenosić promieniowanie w odległe obszary.

„Grozi nam trzecia wojna światowa”: Tak Niemcy reagują na mobilizację ogłoszoną przez Putina (VIDEO) 👇

Awaria jądrowa i środki ograniczające szkody w celu ochrony zdrowia

Jeśli substancje radioaktywne dostaną się do środowiska, mogą być wdychane przez ludzi lub spożywane z pożywieniem. Ponadto w miarę rozpadu emitują promieniowanie jonizujące, które może niszczyć lub zmieniać komórki ciała. W porozumieniu z rządem federalnym ochrona cywilna krajów związkowych wprowadza zatem środki ograniczające szkody w celu ochrony zdrowia. Mogą to być na przykład:

 • zalecenie pozostania w zamkniętych pokojach
 • zalecenie opuszczenia danego obszaru zagrożenia
 • zalecenie przyjęcia tabletek ze stabilnym jodem
 • inne środki, takie jak zalecenie niespożywania żywności skażonej radioaktywnie.

Promieniowanie radioaktywne – jak się chronić: Długoterminowe środki po awarii jądrowej

Po usunięciu radioaktywnej chmury, materiały radioaktywne pozostają w glebie i żywności. Według informacji BfS można wówczas podjąć dalsze kroki, takie jak usunięcie wierzchniej warstwy gleby lub odkażenie powierzchni za pomocą myjek wysokociśnieniowych.

>>> Telefony komórkowe mogą przestać działać w całej Europie: “Realne zagrożenie”

Zachowanie w przypadku uwolnienia radioaktywności

Ponadto ludność może sama podjąć wstępne działania ochronne. BfS zaleca następujące zachowanie w przypadku uwolnienia radioaktywności:

 • Pozostań w budynku: Substancje radioaktywne przemieszczają się w powietrzu i osadzają na powierzchniach. Budynki w dużej mierze chronią przed wdychaniem substancji promieniotwórczych, a tym samym przed promieniowaniem, które emitują.
 • Jeśli to możliwe, pozostań w piwnicach bez okien: w zależności od obszaru domu, w którym się znajdujesz, poziom ochrony przed promieniowaniem substancji radioaktywnych jest różny. Najlepsze ekranowanie jest w pomieszczeniach wewnętrznych lub w piwnicach. Ściany i otaczający grunt chronią przed przenikającym promieniowaniem.
 • Nie otwieraj okien i drzwi oraz wyłącz systemy klimatyzacji i wentylacji. W miarę możliwości należy unikać jakiejkolwiek wymiany powietrza, aby jak najmniej substancji radioaktywnych dostało się do budynku.
 • Jeśli nie można uniknąć przebywania na zewnątrz, można założyć, że odzież i skóra miały kontakt z substancjami radioaktywnymi. Dlatego odzież i obuwie należy zdjąć przed wejściem do domu lub zaraz po wejściu do budynku i schować w plastikowych torbach. Podczas mycia skóry rąk i głowy oraz wszystkich innych odkrytych części ciała, należy najpierw umyć je pod bieżącą wodą. Dopiero po tym należy wziąć prysznic.
 • Jeśli to możliwe, radio powinno pozostawać włączone, aby dalsze instrukcje władz mogły być natychmiast wykonane. Informacje o aktualnej sytuacji można uzyskać przez Internet, radio i np. komunikaty władz lokalnych nadawane przez głośniki.
 • Unikaj wzywania straży pożarnej i policji. Służby ratunkowe i ich linie telefoniczne są już bardzo obciążone w sytuacji zagrożenia.
 • Należy przestrzegać instrukcji lokalnych służb ratowniczych, na przykład w przypadku środków ewakuacyjnych. Ma to na celu ochronę ludności i należy je wdrożyć natychmiast
 • Owoce i warzywa z ogrodu mogą być skażone substancjami radioaktywnymi. Dlatego nie należy ich zbierać i spożywać. Mleko od zwierząt pasących się na zewnątrz również nie powinno być spożywane.
 • Woda płynąca w kranach jest stale monitorowana, więc jeżeli z nich leci jest dobra do spożycia.

>>> 22 rzeczy, które powinny znaleźć się w kryzysowym plecaku

źródło: BfS.de, PolskiObserwator.de