Przejdź do treści

Ranking zawodów 2015

22/07/2016 07:00

firmaitZobacz, w jakim zawodzie i w jakim regionie kraju najłatwiej znaleźć pracę, a gdzie może to być zacznie trudniejsze!

Na podstawie opracowań analiz rynku pracy, dokonanych przez samorządy województw oraz powiatów, Ministerstwo stworzyło raport zawodów deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych. Jak informuje Ministerstwo, fakt, że dana grupa zawodów pozostaje deficytowa, zrównoważona lub nadwyżkowa na poziomie kraju nie oznacza, że tak samo wygląda to we wszystkich województwach.

Tego zawodu lepiej nie wybierać

Wśród zawodów nadwyżkowych, na które występuje  niższe zapotrzebowanie niż jest obecnie dostępna liczba kandydatów na rynku pracy, Ministerstwo wymienia tylko jeden zawód. Okazuje się, że w ubiegłym roku najwięcej było opiekunów dziecięcych. Nadwyżkę odnotowano szczególnie w województwach pomorskim i lubelskim.

Najbardziej poszukiwani na rynku

Wśród zawodów deficytowych, czyli takich, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących w nich pracy, znaleźli się przede wszystkim specjaliści związani z branżą informatyczną. Badania pokazują, że brakuje: projektantów aplikacji sieciowych i multimedialnych, programistów aplikacji, analityków systemów komputerowych, specjalistów do spraw rozwoju systemów informatycznych oraz specjalistów do spraw sprzedaży z dziedzin technologii informatycznych. Każdy z tych specjalistów znajdzie pracę na obszarze całego kraju. Tylko w województwie podlaskim problem ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć specjaliści ds. rozwoju systemów informatycznych, a analitycy systemów komputerowych z kolei w województwie lubuskim.

Grupę deficytową w ubiegłym roku stanowili także pracownicy call center, szczególnie w Polsce wschodniej.

Rynek potrzebuje także pracowników przygotowujących posiłki typu fast food. Największy deficyt stwierdzono w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim.

Równowaga w branżach

W ogłoszonej informacji Ministerstwo podaje, że wśród zawodów zrównoważonych znaleźli się: pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, specjaliści do spraw sprzedaży, agenci ubezpieczeniowi oraz projektanci i administratorzy baz danych.

Problem ze znalezieniem zatrudnienia przy pracach dorywczych prostych mogą mieć osoby w województwie podlaskim, ze względu na maksymalną nadwyżkę pracowników w tym regionie kraju. Łatwiej o tego typu pracę jest w lubuskiem.

Agenci ubezpieczeniowi łatwiej znajdą pracę w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz świętokrzyskim. Trudniej będzie w pomorskim i małopolskim.

 

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Informacja sygnalna na temat zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2015 roku