Przejdź do treści

Co piąta osoba w Niemczech jest dotknięta rasizmem

Tagi:
07/05/2022 18:47 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 18:35
Rasizm w Niemczech

Rasizm w Niemczech: Niemiecki rząd przedstawił dane liczbowe dotyczące rasizmu w kraju. Prawie wszyscy dostrzegają przejawy nietolerancji, która w szczególności dotyka tylko mniejszości (narodowych, wyznaniowych i rasowych).

Rasizm w Niemczech

Uprzedzenia przy wynajmowaniu mieszkań, obelgi w pracy czy bezpodstawne kontrole policji – to tylko niektóre z przejawów rasizmu, którego codziennie doświadczają ludzie w Niemczech. W tym tygodniu, po raz pierwszy w historii rząd federalny opublikował dokładne dane liczbowe na ten temat. Wnioski są szokujące – ponad 90% mieszkańców kraju jest zdania, że Niemcy mają problem z rasizmem.

Badanie „Monitor rasizmu” zostało przeprowadzone przez Niemieckie Centrum Badań nad Integracją i Migracją (DeZIM). Badacze skupili się m.in. na sześciu mniejszościach – Czarnoskórych, Muzułmanach, Azjatach, Sintach, Romach, Żydach i mieszkańcach Europy Wschodniej. Respondenci mogli przyporządkować się do jednej z tych mniejszości oraz wskazać, czy środowisko również przypisuje im to samo pochodzenie.

„Rasizm” definiuje się w tym opracowaniu jako ideologię oraz praktykę dyskursywną i społeczną, w której ludzi dzieli się na różne grupy na podstawie cech zewnętrznych, którym przypisuje się uogólnione, niezmienne cechy na podstawie pochodzenia.

>>>> Niemcy: demonstracja w Berlinie przeciw nienawiści i rasizmowi

Co piąta osoba w Niemczech jest dotknięta rasizmem

Według badania 45% osób w Niemczech było świadkami incydentów na tle rasistowskim. Ponad jedna piąta populacji (około 22%) twierdzi, że została dotknięta rasizmem. Z udostępnionych danych wynika również, że młodzi ludzie częściej niż starsi zgłaszają bezpośrednie przejawy rasizmu. Być może, jest to związane z większą świadomością tego problemu wśród młodzieży.

Rasizm dotyka głównie mniejszości

Wśród wymienionych wyżej mniejszości, 73% osób w wieku od 14 do 24 lat stwierdziło, że byli kiedyś ofiarami rasizmu, natomiast wśród osób powyżej 65 roku życia odsetek ten był znacznie niższy i wynosił 24,2%.

Przez dziesiątki lat rasizm w Niemczech był przemilczany, a nawet negowany, co do dziś ma swoje skutki.

>>>>Niemcy chcą śledztwa w sprawie rasizmu w policjil

Źródło: Spiegel, PolskiObserwator