Przejdź do treści

Renta inwalidzka w Niemczech. Komu przysługuje i jakie zasady obowiązują w 2023 roku?

05/09/2023 08:00
Renta inwalidzka w Niemczech w 2023 roku

Niemcy – Renta inwalidzka służy jako zabezpieczenie dla pracowników w przypadku długotrwałej choroby. Kto jest do niej uprawniony i jak ją uzyskać? Oto wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące renty inwalidzkiej w Niemczech w 2023 roku.
Czytaj także: Mieszkanie na kredyt na emeryturze. To muszą wiedzieć emeryci

Komu przysługuje renta inwalidzka?

Aby uzyskać prawo do renty inwalidzkiej, istnieje kilka warunków, które należy najpierw spełnić. Obejmują one następujące punkty:

  • Musisz być ubezpieczony w Deutsche Rentenversicherung (DRV) przez co najmniej pięć lat przed rozpoczęciem utraty pracy i opłacać obowiązkowe składki do DRV przez co najmniej trzy lata
  • Zdolność do pracy nie może zostać poprawiona poprzez rehabilitację

Dlaczego istnieją dwa rodzaje renty inwalidzkiej?

W przypadku renty inwalidzkiej rozróżnia się całkowite i częściowe zwolnienie z pracy. To, które z nich otrzymasz, zależy od tego, ile godzin możesz jeszcze pracować. Jest to weryfikowane przez DRV na podstawie dokumentacji medycznej.

Kiedy można uzyskać pełną rentę inwalidzką?

Pełną rentę inwalidzką otrzymują osoby, które spełniają wyżej wymienione warunki i są w stanie pracować krócej niż trzy godziny dziennie z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Kto jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Emeryturę z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą otrzymać osoby, które są w stanie pracować co najmniej trzy godziny, ale nie więcej niż sześć godzin dziennie. Nie musi to być również pierwotna działalność. Na przykład, jeśli dekarze nie są już w stanie pracować w swoim zawodzie, mogą w razie potrzeby pracować w call center.

Jaka jest wysokość renty inwalidzkiej?

Na to pytanie nie można odpowiedzieć w sposób ogólny. Wysokość renty inwalidzkiej zależy bowiem od wysokości uprawnień emerytalnych. Jest ona obliczana prawie jak zwykła emerytura. Uzyskane punkty emerytalne są mnożone przez aktualną wartość emerytury, współczynnik dostępu i współczynnik emerytalny. Z tego wynika wysokość renty inwalidzkiej.

Czy można dorabiać otrzymując rentę inwalidzką?

Tak, dodatkowy zarobek jest możliwy. Ważne jest jednak, aby zwracać uwagę na odpowiednie limity. W 2023 r. stosuje się następujące wartości:

  • Pełna renta inwalidzka: 17 823,75 euro brutto rocznie
  • Częściowa renta inwalidzka: 35 647,50 euro brutto rocznie

Jak ubiegać się o rentę inwalidzką?

Podobnie jak zwykłej emerytury, wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej należy złożyć w DRV. W tym celu oprócz tych, które są wymagane w klasycznym wniosku o emeryturę, wymagane są następujące dokumenty:

  • Wykaz chorób/problemów zdrowotnych
  • Nazwiska i adresy lekarzy prowadzących
  • Dane dotyczące pobytów szpitalnych i rehabilitacyjnych w ostatnich latach
  • Informacje na temat badań lekarskich przeprowadzanych przez organy publiczne (kasa chorych, agencja pracy, spółdzielnia zawodowa)
  • Chronologiczny wykaz działalności zawodowej

Wniosek można również złożyć online na stronie internetowej DRV, dołączając potrzebne dokumenty w formie cyfrowej.

Czytaj także: Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech. Komu przysługuje?

Merkur.de, PolskiObserwator.de