Przejdź do treści

Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech. Komu przysługuje?

03/09/2023 18:00

Wiadomości z Niemiec – Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech. Mieszkania są drogie, dla niektórych zbyt drogie. Najemcy i właściciele o niskich dochodach mogą zatem ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy. Warto wiedzieć komu przysługuje świadczenie.
Sprawdź: Złe wiadomości dla milionów gospodarstw domowych pobierających zasiłek mieszkaniowy w Niemczech

Zasiłek mieszkaniowy w Niemczech

Najemcy otrzymują zasiłek mieszkaniowy, jeśli ich miesięczny dochód nie przekracza określonego limitu. Jego wysokość zależy od dochodu, wysokości czynszu i liczby członków gospodarstwa domowego. Ustawa o zasiłku mieszkaniowym przewiduje siedem poziomów czynszu (§ 12 WoGG). Oznacza to, że niekoniecznie brany jest pod uwagę rzeczywisty czynsz, ale co najwyżej górna granica przewidziana dla danego poziomu czynszu. Zasadniczo im wyższy poziom, tym wyższy czynsz używany do obliczania zasiłku mieszkaniowego.

Obliczanie limitu dochodu dla zasiłku mieszkaniowego

Punktem wyjścia jest dochód brutto. Oprócz kosztów mieszkaniowych odlicza się od niego różne dodatki i ryczałty. Na przykład, jeśli płacisz obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na opiekę długoterminową i ubezpieczenie emerytalne oraz musisz płacić podatek dochodowy, Twój dochód jest pomniejszany o zryczałtowaną stawkę 30% przy obliczaniu zasiłku mieszkaniowego.

Najlepiej jest skorzystać z kalkulatora zasiłku mieszkaniowego Ministerstwa Budownictwa, aby dowiedzieć się, czy masz prawo do zasiłku mieszkaniowego, a jeśli tak, to ile pieniędzy prawdopodobnie otrzymasz.

>>> Jeśli twoje dochody mieszczą się w tym przedziale możesz otrzymywać dodatek mieszkaniowy

Kiedy zaczyna przysługiwać zasiłek mieszkaniowy?

Jeśli Twój dochód jest poniżej limitu, możesz ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy. Dotyczy to również właścicieli, którzy sami korzystają ze swojej nieruchomości oraz mieszkańców domu opieki, którzy nie otrzymują żadnych innych świadczeń socjalnych. Z drugiej strony, osoby otrzymujące pomoc społeczną, Bürgergeld lub Bafög nie są uprawnione do zasiłku mieszkaniowego, ponieważ koszty mieszkaniowe są już wliczone w te świadczenia.

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zazwyczaj możesz otrzymywać zasiłek mieszkaniowy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek. Otrzymanie zasiłku z mocą wsteczną jest możliwe tylko wtedy, gdy początkowo ubiegałeś się o Bürgergeld lub Grundsicherung, ale nie otrzymałeś tego świadczenia. Przeczytaj tutaj, jakich dokumentów potrzebujesz, aby ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy.

Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de