w

Niemcy: Zasiłek Kindergeld na dziecko, które ukończyło 18 lat

Jak uzyskać lub przedłużyć zasiłek na dziecko Kindergeld po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia.

Zasiłek Kindergeld w Niemczech przysługuje także na pełnoletnie dzieci (także wtedy jeżeli mieszkają one w Polsce). Podpowiady jak otrzymać świadczenie.

Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje Kindergeld nadal przysługuje, ale trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.

Warto wiedzieć: Na pełnoletnie dzieci, które uczą się zawodu lub studiują Kindergeld przysługuje aż do  25 roku życia.

Kindergeld w 2018 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. Kwota zasiłku w 2018 roku wynosi:
194 euro na pierwsze i drugie dziecko
200 euro na trzecie dziecko
225 euro na każde kolejne dziecko

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld, na dziecko które ukończyło 18 rok życia:

Zgodnie z przepisami zasiłek na dziecko przestaje być wypłacany w momencie osiągnięcia przez nie pełnoletności. Aby przedłuzyć wypłacanie świadczenia konieczne jest złożenie nowego wniosku i załączenie odpowiednich dokumentów, to jest:
– jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
– jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
– jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną
– w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
– w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) właściwej dla miejsca zamieszkania.

Więcej informacji na temat warunków otrzymywania zasiłku Kindergel na dzieci pełnoletnie można znaleźć tutaj https://www.arbeitsagentur.de/

Kiedy Polakowi przysługuje zasiłek na dziecko Kindergeld i jakie są warunki przyznawania świadczenia w 2018 roku wyjaśniliśmy w poradniku zatytułowanym: Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de


Zobacz także:

Ulga podatkowa dla samotnych rodziców w Niemczech

Niemcy: Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld w 2018 roku

 

Polscy kibice wjadą do Rosji bez wiz. Wystarczy paszport kibica

Nadciśnienie zabija po cichu. Objawów tej choroby można nie odczuwać.