w

Zasiłek na dzieci Kindergeld: Informacja dla rodziców starszych dzieci, niektórzy będą musieli na nowo złożyć wniosek

zasiłek na dzieci Kindergeld

Zasiłek na dzieci Kindergeld: Niektórzy rodzice w Niemczech będą musieli ponownie złożyć wniosek w Familienkasse.

Obecny rok szkolny dobiega końca. Wielu rodziców starszych nie wie, jaki będzie miał to wpływ na dalszą wypłatę zasiłku na dziecku. Portal jenatv.de przypomina, że nawet jeśli Twoje dziecko kończy właśnie 18 lat możesz nadal mieć prawo do Kindergeld. Zasiłek przysługuje, nadal na te dzieci, które zamierzają nadal się uczyć, odbywać szkolenie lub staż. O Kindergeld można również ubiegać się w ramach federalnego wolontariatu lub podobnych usług, a także w fazie przejściowej trwającej maksymalnie cztery miesiące między dwoma etapami szkolenia. W tym okresie młody człowiek nie musi rejestrować się w agencji pracy jako bezrobotny.

Warto wiedzieć: Zasiłek Kindergeld przysługuje także na pełnoletnie dzieci, które mieszkają w Polsce.

Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nadal chodzi do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.

Kindergeld na pełnoletnie dzieci, które uczą się zawodu, studiują odbywają staż lub wolontariat przysługuje aż do  25 roku życia.

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2021 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każde dziecko. W 2021 stawki kształtują się następująco:
219 euro na pierwsze i drugie dziecko
225 euro na trzecie dziecko
250 euro na każde kolejne dziecko.

Zasiłek na dzieci: do jakiego wieku jest wypłacany
Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek na pełnoletnie dziecko:

– jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
– jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
– jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną

>> Dodatkowe 300€ na każde dziecko w Niemczech, czyli niemiecki sposób na pobudzenie konsumpcji

– w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
– w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) właściwej dla miejsca zamieszkania. Na stronie www.familenkasse.de dostępne są formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat warunków otrzymywania zasiłku Kindergeld na dzieci pełnoletnie można znaleźć tutaj https://www.arbeitsagentur.de/

Źródło: Jenatv.de,  Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

 

Rzym: Polonia włoska uczci 77. rocznicę Powstania Warszawskiego

Niemcy: Znalazł się poszukiwany od tygodni zwycięzca Lotto! 48 milionów euro wygrała matka dwójki dzieci