Przejdź do treści

Średnia miesięczna emerytura w Holandii w 2024 roku. Ile otrzymuje przeciętny emeryt?

20/06/2024 13:19 - AKTUALIZACJA 20/06/2024 13:19
Średnia emerytura w Holandii brutto netto

W Holandii, dzięki solidnemu systemowi emerytalnemu, osoby, które osiągnęły określony wiek, mają możliwość życia na godnym poziomie pomimo zakończenia kariery zawodowej. System emerytalny skutecznie przeciwdziała biedzie wśród osób starszych, a państwowa emerytura (AOW) odgrywa w tym kluczową rolę. Niderlandy mogą pochwalić się bardzo niskim odsetkiem osób starszych żyjących poniżej granicy ubóstwa. W rzeczywistości, ryzyko bycia biednym jest znacznie mniejsze po osiągnięciu wieku emerytalnego niż przed nim. Poniżej przedstawiamy, ile wynosi średnia emerytura w Holandii brutto i netto.

Rodzaje emerytur w Holandii

Holendrzy mają możliwość otrzymywania trzech rodzajów emerytur: państwowej, uzupełniającej i prywatnej. Każdy mieszkaniec kraju, który osiągnie wiek emerytalny, otrzyma podstawową emeryturę państwową, na której wysokość pracuje się latami. Im wyższe zarobki i dłuższy staż pracy, tym wyższa emerytura. Wiek emerytalny w Holandii stopniowo rośnie; w 2024 roku wynosi 67 lat, a w 2028 roku zostanie podwyższony do 67 lat i 3 miesięcy.

Państwowa emerytura, znana jako AOW, jest podstawowym świadczeniem, które może otrzymać każdy mieszkaniec kraju po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wysokość tego świadczenia zależy głównie od liczby lat pracy i odprowadzonych składek. Im dłużej i więcej się pracuje, tym wyższa może być emerytura.
Przeczytaj: Emeryci nie otrzymują pieniędzy, które im przysługują. Problem dotyczy ponad połowy z nich

Oprócz emerytury państwowej, wielu Holendrów korzysta także z emerytur uzupełniających i prywatnych. System uzupełniający jest dostępny dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe świadczenia emerytalne, zazwyczaj zapewniane przez pracodawców lub fundusze emerytalne. Emerytura prywatna stanowi trzeci filar systemu emerytalnego, gdzie każdy ma możliwość oszczędzania na własną przyszłość poprzez indywidualne fundusze emerytalne czy ubezpieczenia.

Średnia emerytura w Holandii brutto i netto

Podstawowym filarem pozostaje emerytura państwowa AOW, do której przyczynia się praktycznie każdy pracujący i mieszkający w Holandii poprzez regularne składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tego świadczenia zależy od liczby lat objęcia ubezpieczeniem w ramach systemu AOW, a także od indywidualnych warunków, takich jak np. czy osoba mieszka sama czy z partnerem.

Poniższa tabela przedstawia średnią miesięczną emeryturę brutto w Holandii, obejmującą różne źródła dochodu, w tym AOW, emeryturę uzupełniającą oraz prywatną.

ŚREDNIA EMERYTURA BRUTTOAOWEMERYTURA UZUPEŁNIAJĄCAEMERYTURA PRYWATNA
Przeciętny Holender3 064 €1 340 €1 340 €384 €
Singielka2 133 €1 185 €711 €237 €
Singiel2 279 €1 184 €1 072 €282 €
Małżeństwo, emerytów AOW3 807 €1 650 €1 734 €423 €
Małżeństwo, jeden partner emeryt AOW3 497 €1 076 €1 614 €807 €

Poniższa tabela przedstawia średnią miesięczną emeryturę netto w Holandii, czyli świadczenie brutto pomniejszone o około 40% podatek.

ŚREDNIA EMERYTURA BRUTTOAOWEMERYTURA UZUPEŁNIAJĄCAEMERYTURA PRYWATNA
Przeciętny Holender3 064 €1 340 €1 340 €384 €
Singielka2 133 €1 185 €711 €237 €
Singiel2 279 €1 184 €1 072 €282 €
Małżeństwo, emerytów AOW3 807 €1 650 €1 734 €423 €
Małżeństwo, jeden partner emeryt AOW3 497 €1 076 €1 614 €807 €

Podsumowując, holenderski system emerytalny zapewnia osobom starszym stabilność finansową i godne warunki życia po zakończeniu kariery zawodowej. Dzięki trzem filarom emerytalnym, Holendrzy mogą liczyć na różnorodne źródła dochodu, które razem tworzą solidne zabezpieczenie na przyszłość.