Przejdź do treści

Stare przepisy emerytalne. Mimo upływu kilkudziesięciu lat, wciąż można z nich korzystać

03/06/2024 06:00

Stare przepisy emerytalne. Jeśli chcesz pobierać emeryturę w Niemczech, musisz do niej dopłacać. Pokazują to aktualne dane: Dzięki starym przepisom istnieją również wyjątki.

Stare przepisy emerytalne

Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe (DRV) wypłaca emerytury na podstawie częściowo fikcyjnych historii zatrudnienia, co jest praktyką istniejącą od końca II wojny światowej i kryje się za terminem „emerytury zewnętrzne”. Około miliona osób w Niemczech otrzymuje obecnie emeryturę opartą w całości lub częściowo na emeryturach innych osób, na które w 2020 r. wydano około 6,5 mld euro. Program ten, pierwotnie przeznaczony dla osób przesiedlonych, rozszerzył się i rozwinął na przestrzeni lat, jak donosi Wirtschafts Woche.

Po kilkukrotnych nowelizacjach prawa na przestrzeni lat krąg uprawnionych stale się poszerzał. Dziś z niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego mogą korzystać także byli obywatele NRD i mniejszości niemieckie ze Związku Radzieckiego, a także osoby, które uciekły przed przystąpieniem swojego kraju do UE. Celem politycznym było zintegrowanie tych grup ludzi z systemem socjalnym i emerytalnym, tak jakby spędzili całe swoje życie zawodowe w Niemczech. >>> Najwięksi przegrani w kwestii emerytur, te roczniki dostają najmniej pieniędzy

Emerytury osób trzecich obciążają płatników składek

Emerytury osób trzecich należą do „świadczeń nieskładkowych” DRV i są tylko częściowo refinansowane przez dotacje federalne, co przede wszystkim obciąża płatników składek. Te specjalne świadczenia nie obciążają podatników, którzy nie płacą składek emerytalnych. Obecne pakiety emerytalne wzmacniają redystrybucję od młodszego do starszego pokolenia, co nie jest rzadkością w niemieckiej polityce – informuje Chip.de.

Obliczanie emerytur zagranicznych opiera się na systemie punktów emerytalnych i uwzględnieniu pracy zarobkowej w kraju pochodzenia, przy czym istnieje duże pole do interpretacji przy przenoszeniu zagranicznych opisów stanowisk do zawodów niemieckich. Wiele krajów nie wypłaca emerytur za granicę, co skłania DRV do przejęcia płatności w takich przypadkach bez zachęcania odbiorców do dochodzenia roszczeń emerytalnych w ich krajach ojczystych. Federalna Izba Kontroli widzi potrzebę podjęcia działań w tym zakresie, ale nowelizacja prawa w 2022 r. podobno już zachęciła do pobierania emerytur z zagranicy, choć nie rozwiązała podstawowych problemów.